Zoek

‘Wij werken omdat we beelddragers zijn van een werkende God’

‘Wij werken omdat we beelddragers zijn van een werkende God’

‘Werken is een prachtige manier om het grote gebod in praktijk te brengen. Als we denken dat we God alleen kunnen dienen door geestelijke dingen te doen, doen we God, onszelf en de naaste tekort.’ Dat zei Marie van der Meulen vorige week op het Janscollege ‘Geloof in je werk’, georganiseerd door de Sint-Jansgemeente in Gouda.

22 januari 2020

Van der Meulen is arbeids-vitaliteitscoach en betrokken bij City to City Europe en LOZ Amsterdam, een pioniersplek voor millennials. Daarnaast volgde ze cursussen bij het Center for Faith & Work in New York.

Marie van der Meulen stelde dat het Griekse denken, waarin werken als minderwaardig en zelfs bijna als straf werd gezien, ons nog steeds achtervolgt. Daar tegenover zette ze hoe revolutionair het is wat God deed: ‘Hij was de eerste die aan het werk ging en dat met iets briljants! Hij koos ervoor zichzelf te openbaren door Zijn scheppingswerk. Wij werken omdat we beelddragers zijn van een werkende God. We mogen binnen de schepping tot zegen zijn, helpen deze tot bloei te laten komen en zo God te eren. Werken is een prachtige manier om het grote gebod in praktijk te brengen. Als we denken dat we God alleen kunnen dienen door geestelijke dingen te doen, doen we God, onszelf en de naaste tekort.’

Zeven nadenkers
Hoe kun je dat doen, God zichtbaar maken in je werk? Zeven dingen om over na te denken, gebaseerd op het verhaal van Marie van der Meulen:

  1. Ons werk is geen zelfexpressie, maar expressie van wie God is God koos ervoor zichzelf te openbaren in Zijn scheppingswerk. In de Bijbel gebruikt Hij beelden van een herder en zijn schapen en een koning en zijn onderdanen om duidelijk te maken hoe Hij met mensen omgaat. Ook in onze relaties en de manier waarop wij onze taken vervullen, mogen we iets van Zijn eigenschappen zichtbaar maken.
  2. Voorkom dat je een slaaf wordt van je werk. Een moeilijker meester bestaat niet De zondeval kwam voort uit een verlangen naar vrijheid. Als we ons werk los zien van God de Schepper, gaat ons werk onze eigenwaarde bepalen en verliezen we onze vrijheid juist.
  3. Kies elke dag wie je eigenwaarde mag bepalen: Jezus of je werk Wie ben jij als je je baan of rol verliest? Als je werk jouw eigenwaarde moet dienen, loop je het risico dat alles wat je onderneemt daarop gericht raakt. Is je patiënt, je leerling, je collega, je klant er om jou te bevestigen dat jij waardevol bent of ben jij er om te laten zien dat je patiënt, je leerling, je collega, je klant waardevol is? Richt je ogen en oren op je omgeving. Luister naar wat de ander echt nodig heeft. Dat is bevrijdend!
  4. Bid voor elke afspraak Maak er een gewoonte van om voorafgaand aan afspraken of bijeenkomsten een moment te bidden. Zo kun je er met volle aandacht voor de ander zijn.
  5. Wees je bewust van de talenten die God je geeft en gebruik die In deze gebroken wereld mogen wij iets laten zien van Gods heerlijkheid en Zijn goede eigenschappen. Wees je bewust van alle schatten die God in je gelegd heeft. Bijvoorbeeld de zorgzaamheid die je in je werk mag uiten. Of recht doen op plekken waar sprake is van onrecht en leugen. Maak biddend de verbinding met wat de Bijbel zegt.
  6. Vraag je bij elke keuze af: hoe kan ik God hier eren? Betrek God bij belangrijke keuzes die je moet maken. Vraag je bij de keuze voor een nieuwe taak of functie af: Waarom zou ik hier willen werken? Hoe kan ik hier God eren en de schepping tot bloei brengen? Deel dit ook met anderen en ga er (samen) over in gebed.
  7. Praat in de kerk over werk Sta als gemeenteleden of als Bijbelkring eens wat langer stil bij vragen als: Welke aspecten van God mogen wij samen weerspiegelen? Hoe zou God ons kunnen gebruiken? Vraag God hierin om leiding en wijsheid.

De Sint Jansgemeente geeft ook een vervolg aan het Janscollege. Binnen de gemeente zijn drie beroepsgroepen gevormd: Zorg en Hulpverlening, Onderwijs en Financiën, Advies & Juridische Zaken. Elke beroepsgroep houdt drie avonden aan de hand van het katern ‘Geloof en werk’, dat door IZB Focus is ontwikkeld.

Tip: luister ook naar de IZB-podcast ‘Woord voor de werkweek’, die wekelijks op maandag verschijnt.