Bijlagen bij het project 'Samen preken in de lijdenstijd': literatuur, flarden uit goede commentaren, meditaties uit een bundel en mogelijk ook een kunstuiting. De bijlagen zijn per week terug te vinden.

Pasen, Mattheus 28: 1 -10

Preekvoorbereiding, Paul Visser

Preken op Paasmorgen, Paul Visser

Over Pasen als voortgaand ontmoetingsgebeuren, Wim Dekker

Over verzoening, Kees van der Kooi

Markus 16 Ten derde dage,  P.A. Elderenbosch

Mattheus 28, Noordmans

Galilea, H. De Jong

Christologie (fragment), F.W.A. Korff

De Komende Christus, H. Vreekamp

De Gekomen Christus, H. Vreekamp

Dagboekfragmenten, Kaj Munk

Dagboekfragmenten, Okke Jager

Dagboekfragment, P.L. De Jong, Mt. 28 Vers 9

Christologie als hart van de theologie, A. Vd Beek

Postille

Geluidsfragment n.a.v. Johannus 20: 14, Dr. F. de Graaff:

Geluidsfragment n.a.v Johannes 20: 19 23, Dr. F. de Graaff:

Geluidsfragment Mattheus 28.1 15, Ds D.M. Van De Linde:

 

 

 

Goede vrijdag, Mattheus 27: 45-56

Preekvoorbereiding Goede vrijdag

De afwezigheid van God, hoofdstuk uit provocatie van W.M. Dekker

Psalm 22, Willem Barnard

Psalm 22, A.A., van Ruler

Psalm 22, uit Psalms, Brueggeman & Bellinger, New Cambridge Bible Commentary

Een mens alleen, Okke Jager

Goede Vrijdag I, Willem Jan Otten

Goede Vrijdag II, Willem Jan Otten

Kruisgeheim en Koningsvanen, A. Noordegraaf

Golgotha, Fragment Uit Een Goed Woord, Gerrit De Kruyf

God en het kwaad,  Dr. H. Vreekamp

Gedachten bij Deïsme Gerrit Achterberg, Door Wim Dekker

Fragment uit Markus, Een tijding van vreugde. Vertaling En Toelichting, Marie Van Der Zeyde

De Apocalyptische Christus Matteüs Dr. W. Aalders

 

Week 6, Mattheus 27: 33-44, Golgotha

De gekruisigde, G. de Kruijf

Psalm 22, Willem Barnard

Psalm 22, A.A. van Ruler

Psalm 22 G. Marchal

Geluidsfragment Mattheus 27: 41-43

Geluidsfragment Psalm 22: 2-6, dr. H. Vreekamp

 

Week 5: Mattheus 27: 27-32, Jezus bespot en weggeleid

Een goed woord, Gerrit de Kruijf

Noordmans Verzameld Werk, Dl. 7, P. 278f

Verzamelde Gedichten, Verzamelde gedichten

Daglicht, Okke Jager

Citaat Bonhoeffer

Fragment uit Markus – Marie vd Zeyde; vertaling en toelichting

Geluidsfragment dr. J. van Eck

 

Week 4: Mattheus 27: 11-26, Jezus en Pilatus

Meditatie van dr. A. Noordegraaf over Matth. 27: 19

Pontius Pilatus, Samuel Wells

Hij stond alleen, Kaj Munk

Van alzo hoge, J. van Eck

Het woord der prediking, over de rol van de vrouw van Pilatus

The cross and power, Graham Tomlin

Voorlezen uit Rembrandt, Ecco Homo

C. Rijnsdorp, Over verantwoordelijkheid

Geluidsfragment Ds. A.J. Zoutendijk n.a.v. HC zondag 15 en Romeinen 5: 1-11

 

Week 3: Mattheus 26: 31-35, 69-75

Samuel Wells – Petrus

Thom Naastenpad, Menswording

Verloochening door Petrus, uit Markus een tijding van vreugde, Marie van der Zeyde

Hanneke Schaap in Onderweg

Pieter Versloot in Onderweg

P.L. de Jong, dagbroekfragmenten

Theaterstuk Judas

Geluidsfragment preek ds. A.J. Zoutendijk

 

 

Week 2: Mattheus 26: 36-46

Podcast, Preek Noorderkerk Amsterdam, Lukas 22: 39-45

Pascal – uit W.J. Otten – Waarom komt u ons hinderen?

Wrestling with God, Jurgen Moltmann

Laatste Postille, Koopmans

Mixed blessings, Barabra Brown Taylor

Een goed woord, Gerrit de Kruijf

Brevier, Bonhoeffer

Marcus, een tijding van vreugde, Marie van der Zeyde

Preek over Gethsemané, Martin Niemöller

Weblink preek ds. G.C. Vreugdenhil

Geluidsfragment preek Mattheus 26: 41, ds. F. de Graaff:

Geluidsfragment Prof. Dr. J. Muis:

Download van preek van L. Kievit

Week 1: Mattheus 26:1-16

Miskotte, Mattheus 26

Het aardse opgenomen in het Rijk van God, A.A. van Ruler

Pantomime, Gert Marchal

Dagboekfragmenten Geerten Boogaard En Okke Jager

Stanley Hauerwas, Mattheus 26

Geluidsfragment 1 Ds. A.J. Zoutendijk

Geluidsfragment 2 Ds A.J. Zoutendijk

Uit de Kunst:

  • De Zwitserse kunstenaar Arcabas maakte een veelluik, getiteld ‘Passie en verrijzenis’. Eén paneel is gewijd aan de zalving in Bethanië.  Lees hier de toelichting.
  • De vrouw die Jezus zalft heeft geleerd wat het is ‘zich te bekommeren zich zonder zich te bekommeren’Dat is een citaat uit een gedicht van T.S. Eliot (bij Aswoensdag).

Filmtip A  hidden life, lees een impressie.

Wil van den Bercken, Tegen de religieuze behaaglijkheid

 

Deel dit nieuws: Twitter Twitter Google E-mail

Schrijf je in voor de IZB nieuwsbrief