Zie www.preekfestival.nl

Het eerste Preekfestival was een inspirerende ervaring. Uit de reacties op de dag zelf, uit de vele mailtjes en de evaluatieformulieren (waarvoor dank!) blijkt dat de bijeenkomst door de meeste bezoekers positief tot zeer positief is gewaardeerd. Dat betreft de veelzijdige en ruime programmering, maar zeker ook de onderlinge ontmoeting.

Zo’n eerste keer levert ook allerlei ervaringsgegevens op, waar we bij een Preekfestival 2.0 ons voordeel mee kunnen doen. Was de slotsessie niet te overladen? Zou je niet met drie workshopsrondes kunnen volstaan? Ook vragen over de breedte van de christelijke traditie (meer Rooms-katholieke inbreng?) en het programma-aanbod (meer aandacht voor liturgie?) beschouwen we als huiswerk.

Of, en zo ja, wanneer er een tweede Preekfestival wordt gehouden, staat overigens nog te bezien. We zijn van plan om daar komend voorjaar een knoop over door te hakken. Uiteraard zullen we je daar dan nader over informeren.

Graag wijzen we je nog op de site www.preekfestival.nl, waar diverse bijdragen zijn terug te lezen. Er zijn ook enkele programma’s integraal terug te zien.

Deel dit nieuws: Twitter Twitter Google E-mail

Schrijf je in voor de IZB nieuwsbrief