Min of meer geruisloos passeerde Areopagus de mijlpaal van het tweede lustrum. Een goede aanleiding om in Areopagus Magazine eens een greep te doen in het archief met lezingen en artikelen uit die periode.

De eerste aanzetten tot Areopagus, centrum voor contextuele en missionaire verkondiging, werden al kort na de eeuwwisseling gegeven, in de cursussen van Wim Dekker en Paul Visser. Vanaf 2008 kreeg het centrum vaster vorm, met de samenstelling van een visiegroep, een jaarlijks programma met cursussen, studiedagen en publicaties.

Nu Areopagus 10 jaar bestaat, is het hoog tijd om een boekpublicatie te maken waarin de kenmerkende aanpak van het centrum centraal staat, met name het concept van de relationele hermeneutiek. De voorbereidingen daartoe zijn gestart. We werken aan een boek waarin de verschillende stappen in het preekproces worden uitgediept, te beginnen bij ‘ontvankelijkheid’, daarna het eerste lezen en bevragen van de tekst, de ‘reconstructie van Gods dynamische presentie’, en zo verder, tot en met de climax (‘Het gebeurt opnieuw’) en de ‘verwerking’ van de dienst.

In het boek zal via dagboekfragmenten en ervaringsverhalen ook ruim aandacht worden besteed aan ‘the preaching life’, de verwevenheid van het preekproces met het dagelijks leven van de predikant.

Het is de bedoeling dat het boek in het najaar van 2019 verschijnt.

Bij het schrijven zal ook worden geput uit artikelen en cursusmaterialen die in de loop van de tijd zijn gemaakt. Hieronder doen we een greep.

Twee bijdragen uit de beginperiode, van de ‘founding fathers’, Wim Dekker en Paul Visser.

Contextuele en missionaire verkondiging Wim Dekker

De preek als plek van ontmoeting Paul Visser

 

Enkele artikelen over ‘the preaching life’

The Preaching Life, Van Ekris 2011

Fluitend huiswaarts fietsen – de  nazorg, voor de prediker

Mag ‘ik’ de preekstoel op? Bert Karel Foppen 2008

 

Bijdragen van enkele Visiegroepleden, uit de periode voor Kerst:

Bij de voorbereiding van Kerstpreken – Richard Saly

Incarnatie in de tijd  – Hanneke Ouwerkerk

Insiders & Outsiders Preken in een meeslepende maand, Kees Van Ekris

 

 

Deel dit nieuws: Twitter Twitter Google E-mail

Schrijf je in voor de IZB nieuwsbrief