Ds. John Jongkind was de afgelopen 40 jaar verbonden aan de Hervormde gemeente in Brandwijk. Ter gelegenheid van zijn afscheid in verband met zijn emeritaat gaf de kerkenraad een prekenserie van zijn hand uit, die hij in 2018-2019 hield over de zegen van Jakob. De bundel over Genesis 49 is getiteld: ‘Kinderen van één Vader. Preken over de zonen van Jakob’.

‘Goede dingen verdienen een blijvende herinnering’, schrijft dr. John van Eck, oud-legerpredikant (Lexmond) in het voorwoord. ‘Naast diepte zit er ook speelsheid en poëzie in deze preken. Het bezig zijn met schriftgedeelten, het combineren ervan, het zoeken naar diepere betekenissen en het rangschikken daarvan in een preek, heeft bij tijden ook iets van een heilig spel dat grote vreugde kan geven. Een van de stille geheimen van het predikantschap waar ik ook bij het lezen van deze preken iets van geproefd heb.

Jongkind diende Brandwijk vier decennia en heeft, schreef oud-rector van het seminarie, dr. Maarten den Dulk, in Confessioneel, ‘zijn gemeente door de jaren heen begeleid als een huisarts die getuige werd van de mensen met hun gebreken, en als Miss Marple, die in haar kleine woonplaats alle ondeugden van de mensheid leerde kennen.’ Den Dulks recensie is één lange loftuiting. Een fragment daaruit:

‘Zijn wijze van omgaan met de tekst is de eenvoud zelve. Hij gaat voor de gemeente staan, leest enkele zinnen uit de bijbel, stopt dan even, kijkt de mensen aan en laat ze voelen dat zij het zijn die in dit verhaal zitten. Zonder omwegen en diepzinnigheden blijft hij bij de dynamische taal van Genesis, waarin woorden even oplichten en weer in het duister verdwijnen. Hij laat merken hoe nabij, kritisch en moedgevend die taal is. Deze ambtsdrager kent het ambacht en hij kent tegelijk de mensen om wie het gaat. Gelukkig geen retoriek, geen homiletische slimmigheidjes, geen bezwerende gebaren. Hij spreekt je heel gewoon aan.’

En om niet veel meer te citeren, nog dit: ‘De kennis die in deze preken wordt overgeleverd is godgeleerdheid in de zin van Paulus, zoals ik dat meen te lezen in zijn brief aan de Thessalonicenzen: ‘U bent godgeleerd om elkaar lief te hebben’(4:9). Communicatieve theologie, dat is de stof waar deze preken van zijn gemaakt.’

De bundel, 134 pagina’s, kost € 11,95 en is te bestellen via prekenboekje@hervormdbrandwijk.nl.

 

Deel dit nieuws: Twitter Twitter Google E-mail

Schrijf je in voor de IZB nieuwsbrief