Zoek

ANBI-status Bram Nauta Fonds

De Stichting Bram Nauta Fonds is in 2020 opgeheven. Het is niet meer mogelijk aanvragen te doen. Het vermogen van de Stichting is opgegaan in een ‘Fonds-op-Naam’ binnen de IZB en wordt tot en met 2024 uitgekeerd aan vastgestelde fondsen. De hieronder vermelde informatie wordt nog gegeven omdat het ‘Fonds-op Naam’ nog bestaat.

Doelstelling

De Stichting Bram Nauta-Fonds, hierna te noemen de Stichting, heeft ten doel het verstrekken van financiële bijdragen aan rechtspersonen, die werkzaam zijn vanuit een protestantse identiteit. De Stichting richt zich bij de uitoefening van haar werkzaamheden op: 

  • het bevorderen van de continuïteit in het bestaan van Hervormde Gemeenten vooral in de grote steden van Nederland 

  • het bevorderen van de zending in het buitenland met als grondslag hetgeen is geschreven in Mattheus 28 vers 19

Onze uitgeoefende activiteiten (per jaar)

2020 
In het jaar 2020 hebben wij als bestuur de Stichting Bram Nauta Fonds besloten tot ontbinding op onze vergadering d.d. 23 juni. Daarbij is besloten voor de verplichtingen die het Bram Nauta Fonds heeft aangegaan voor de jaren 2021 en 2022 te doen uitvoeren door de vereniging IZB- Vereniging voor Zending in Nederland te Amersfoort. 

De desbetreffende “Schenkingsacte” is uitgevoerd door VBC Notarissen te Amersfoort met kenmerk MBW 208149.01. 

Per december 2020 is de bankrekening bij ABN-AMRO opgeheven. Tevens is de Stichting Bram Nauta Fonds uitgeschreven bij de Kamer van Koophandel (nr. 27187172)

Schrijf je in voor de IZB nieuwsbrief