Zoek

Steun het Perron in Zoetermeer!

Al bijna twintig jaar is de IZB betrokken bij missionair werk in de nieuwbouw van Zoetermeer. Inmiddels telt de wijk Oosterheem 23.000 inwoners, van wie ongeveer 2% kerkelijk betrokken is. Timo Hagendijk, de huidige missionair (jeugd)werker en voormalig leerkracht, heeft samen met een kernteam een vernieuwend plan ontwikkeld, om nauwe banden aan te knopen met scholen in de wijk. ‘We hebben de overtuiging dat we een sterke driehoek kunnen vormen tussen gezin-school en kerk.’

Op dit moment zijn er onvoldoende betrokken kinderen bij de Perrongemeenschap. Vanuit luistersessies in de wijk komen signalen van ouders dat ze graag kinderclubs willen opstarten. In het geloof teleurgestelde leerkrachten geven aan dat ze ondanks de ondersteunende godsdienstmethodiek, niet goed weten hoe ze in alle oprechtheid de Bijbelse boodschap moeten uitdragen. Door beperkte of ontbrekende geloofsbasis in hun leven zijn de godsdienstlessen ‘een kunstje’ geworden in plaats van dat ze het geloof aan de kinderen kunnen voorleven.

Perron Centrum wil zich in gaan zetten om de verbinding met de scholen te verdiepen en te intensiveren. Ook wil ze zich verder ontwikkelen tot een veilige en toegankelijke plek waar mensen elkaar ontmoeten, kinderen en jeugd een luisterend oor vinden, wat een basis is voor een gezonde verdere ontwikkeling . De wijk Oosterheem is een jonge wijk met veel gezinnen en kinderen op verschillende basisscholen in de wijk. De missionaire Perrongemeenschap droomt ervan om deze kinderen en hun ouders te ontmoeten bij Perron Centrum en hen te laten kennismaken met het geloof en de Bijbel.

Wilt u ons helpen door mee te bidden en geven voor voldoende financiële middelen?

U kunt uw gift overmaken via onderstaand formulier.
Liever zelf overmaken? Gebruik dan rekeningnummer NL 26 RABO 0302 2061 91, t.n.v. IZB, Amersfoort, onder vermelding van ‘Perron Zoetermeer’.

Namens missionair (jeugd)werker Timo Hagendijk en al degenen met wie hij in contact komt, hartelijk dank!

€ 

De IZB gaat op zorgvuldige wijze om met persoonsgegevens. Hoe we dat doen kunt u lezen in ons privacy statement.

'Een laagdrempelige plek, mijn tweede huis'

Ik kom uit Oeganda, ben 41 jaar, heb een man en twee kinderen, van 9 en 7. Tien jaar geleden kwam ik naar Nederland, ik heb een landbouw-achtergrond en doe momenteel een opleiding voor docent Groen. Ik ben christen en lid van de Oosterkerk. Maar het Perron is mijn tweede huis. We eten samen, lachen samen, huilen samen, delen ons verdriet. Ook mijn kinderen voelen zich er thuis, ze spelen met andere kinderen. Voor de dienst begint vragen we aan elkaar: hoe was jouw week? We zijn soms zo druk met leven, dat we vergeten aan elkaar te vragen: hoe gaat het met je?

Mijn man is niet gelovig, maar hij gaat wel mee naar het Perron als hij tijd heeft. Hij is niet tegen gelovigen maar wel tegen mensen die anderen in een hokje duwen. En dat gebeurt niet bij het Perron. Daarom past die gemeenschap ook zo bij mij, qua taal, qua flexibiliteit. Er komen daar ook mensen die niet geloven maar wel gewoon aardig zijn. Een mooie, laagdrempelige plek. Bij sommige kerken lijkt het wel alsof ze alleen voor blanken zijn, sorry dat ik het zeg. Maar bij het Perron is dat niet zo.

Ritah Nabulya

‘Nog steeds – misschien wel altijd – ben ik zoekende’

Ik zat op een christelijke school en ken de nodige verhalen uit de Bijbel. Daarna deed ik weinig met het geloof. Trea, mijn vrouw, ging altijd naar de kerk. Na ons trouwen gingen we eerst in Schiedam wonen, korte tijd later verhuisden we naar Vlaardingen, waar we ons bij een kerk aansloten.  Onze beide kinderen zijn daar ook gedoopt. Toch heb ik altijd moeite gehad om naar de kerk te gaan. Het sprak mij niet aan en het zingen in de kerk vond ik al helemaal niks.

Toen we naar Zoetermeer verhuisden sloten we ons aan bij een kerk, maar ik deed dat eigenlijk meer voor mijn vrouw. Na een aantal jaar stapten we over naar de Oosterkerk. Er werd wel eens verteld dat men na afloop naar de Perronmeeting kon gaan, maar ik dacht altijd: dat is niks voor mij. Totdat ik toch een keer naar zo'n meeting ben gegaan. Ik vond de manier waarop men over het geloof sprak duidelijker en informeler dan in de kerk.

Ik heb een Alpha-cursus (deels) gevolgd. Nog steeds – misschien wel altijd – ben ik zoekende maar ik vind het belangrijk om stil te staan bij belangrijke dingen in het leven en wat het geloof daarin kan betekenen. Bij Perron Oosterheem kan dat! Omdat ik regelmatig de bijeenkomsten bijwoon en er iets anders in sta, ben ik gevraagd voor de Taakgroep van Perron. Ook heb ik tijdens de coronaperiode deel uitgemaakt van het beamteam en de live stream.

Henk Fons

‘God werkt echt niet alleen in de kerk’

Ooit een kerk in een tent meegemaakt? Perron Oosterheem is dat permanent. We zijn actief betrokken op een prachtige Vinex-wijk aan de rand van Oosterheem, met 23.000 inwoners. In Perron Oosterheem helpen we mensen over de drempel te komen. Dit doen we op veel verschillende manieren: van een sportweek compleet met buikschuifbaan en luchtkussens, tot Alpha-cursussen, ontmoetingslunches, theater en creatieve meetings. Het is mooi om te zien dat mensen door een keertje te komen eten, blijven hangen en langzaamaan interesse krijgen in wat het geloof voor hen kan betekenen – en andersom.

Op dit moment zijn we actief bezig met een nieuw project,  ‘Gezin - School – Kerk’, waarbij we scholen ondersteunen bij het vorm en inhoud geven aan hun identiteit. Mijn achtergrond als leerkracht komt hierbij goed van pas in combinatie met mijn werk als missionair pionier. Op ons eerste project, de kinderkookclub, kwamen maar liefst 75 kinderen!

God werkt echt niet alleen in de kerk. Wij geloven dat Hij allang aan het werk is met Zijn schepselen in de wijk, in onze stad en in deze wereld. Wij als zijn leerlingen hebben de opdracht onze antenne zo op Hem te richten dat we daar aan het werk zijn, waar Hij ons hebben wil. We zien uit naar wat God nog meer gaat doen in Zoetermeer. Bent u in de buurt? Kom gerust eens langs. 

Timo Hagendijk, missionair pionier van Perron