Zoek

Steun het Perron in Zoetermeer!

Al bijna twintig jaar is de IZB betrokken bij missionair werk in de nieuwbouw van Zoetermeer. Inmiddels telt de wijk Oosterheem 23.000 inwoners, van wie ongeveer 2% kerkelijk betrokken is. Timo Hagendijk, de huidige missionair (jeugd)werker en voormalig leerkracht, heeft samen met een kernteam een vernieuwend plan ontwikkeld, om nauwe banden aan te knopen met scholen in de wijk. ‘We hebben de overtuiging dat we een sterke driehoek kunnen vormen tussen gezin-school en kerk.’

Op dit moment zijn er onvoldoende betrokken kinderen bij de Perrongemeenschap. Vanuit luistersessies in de wijk komen signalen van ouders dat ze graag kinderclubs willen opstarten. In het geloof teleurgestelde leerkrachten geven aan dat ze ondanks de ondersteunende godsdienstmethodiek, niet goed weten hoe ze in alle oprechtheid de Bijbelse boodschap moeten uitdragen. Door beperkte of ontbrekende geloofsbasis in hun leven zijn de godsdienstlessen ‘een kunstje’ geworden in plaats van dat ze het geloof aan de kinderen kunnen voorleven.

Perron Centrum wil zich in gaan zetten om de verbinding met de scholen te verdiepen en te intensiveren. Ook wil ze zich verder ontwikkelen tot een veilige en toegankelijke plek waar mensen elkaar ontmoeten, kinderen en jeugd een luisterend oor vinden, wat een basis is voor een gezonde verdere ontwikkeling . De wijk Oosterheem is een jonge wijk met veel gezinnen en kinderen op verschillende basisscholen in de wijk. De missionaire Perrongemeenschap droomt ervan om deze kinderen en hun ouders te ontmoeten bij Perron Centrum en hen te laten kennismaken met het geloof en de Bijbel.

Wilt u ons helpen door mee te bidden en geven voor voldoende financiële middelen?

U kunt uw gift overmaken via onderstaand formulier.
Liever zelf overmaken? Gebruik dan rekeningnummer NL 26 RABO 0302 2061 91, t.n.v. IZB, Amersfoort, onder vermelding van ‘Perron Zoetermeer’.

Namens missionair (jeugd)werker Timo Hagendijk en al degenen met wie hij in contact komt, hartelijk dank!

€ 

De IZB gaat op zorgvuldige wijze om met persoonsgegevens. Hoe we dat doen kunt u lezen in ons privacy statement.

'Ik word versterkt in het geloof'

Roberte Everts (1988) woont in Benthuizen, met haar dochters Valentine (6) en Feliciana (3) en is enthousiast bezoeker van Perron in Zoetermeer. Ze heeft het geloof niet van huis uit meegekregen.Voor haar oudste koos ze een christelijkeschool, niet vanwege de identiteit, maar omdat de manier waarop ze lesgaven haar aansprak. Via de moeder van een klasgenootje kwam ze inaanraking met Perron. Na twee keer eenbijeenkomst te hebben bijgewoond, wist ze: hier wil ik bij horen. ‘Bij de reguliere kerken voel ik me niet zo thuis. Geef mij maar de laagdrempelige Perronmeetings.’

Op geloofsgebied ervaart Roberte soms tegenwerking. Schrijnend genoeg juist van de kant van christenen. ‘Dat ik geen kerkelijke achtergrond heb, wordt me soms nagedragen. Ik heb dat onder meer gemerkt toen ik solliciteerde naar een baan bij een christelijke organisatie. Mijn cv was in orde, maar ik was niet bij een officiële kerk aangesloten. Dus het ging niet door.’

Opgewekt vervolgt ze: ‘Ondanks dat word ik versterkt in het geloof!’ Niet voor niets is Hebreeën 11 een bijbelgedeelte dat haar enorm aanspreekt. ‘Een prachtig voorbeeld van mensen die zonder te weten wat ze te wachten stond, blindelings op God hebben vertrouwd. ’Haar favoriete lied? ‘Be not afraid’, van John Michael Talbot.