Zoek

Jongeren in actie voor noodhulp coronacrisis

De coronacrisis heeft de wereld op z’n kop gezet en raakt veel mensen. De nood is hoog, vooral vanuit missionaire plekken in achterstandswijken – in Nederland en daarbuiten. Vandaar dat wij als jongeren in actie willen komen om noodhulp mogelijk te maken. Daar waar het nu het meest nodig is.

Als jongeren willen we de IZB en HGJB helpen in wat ze doen om steun te bieden aan mensen die extra hard door de coronacrisis zijn getroffen en daar hebben we u bij nodig.

We vragen uw voorbede en ondersteuning voor de jongerenactie ‘noodhulp coronacrisis’.
Een bijdrage kan worden gegeven via Tikkie of op IBAN: NL26 RABO 0302 206 191 t.n.v. IZB o.v.v. ‘Jongerenactie Noodhulp’. Alle giften worden verdeeld over de bonden.
Hartelijk dank!

Enkele initiatieven van noodhulp: