Zoek

Bestelformulier Lezingen bij de Gewone Catechismus

Het boekje 'Lezingen bij de Gewone Catechismus' is voor € 10,- te bestellen. 

Dit kan tot uiterlijk 15 april 2021. 

Het boekje wordt, samen met de factuur, eind april toegestuurd.

De IZB gaat op zorgvuldige wijze om met persoonsgegevens. Hoe we dat doen kunt u lezen in ons privacy statement.