IZB Impact

Westbroek en Maartensdijk

Anton Verstoep is als missionair werker verbonden aan deze twee gemeenten, met het oog op de toerusting van gemeenteleden om in het dagelijks leven getuige te zijn van Jezus Christus.

De doelen in het project zijn tweeledig, zegt Verstoep. ‘We willen in Maartensdijk contact leggen met ‘kaartenbak-leden’ en tegelijk de meelevende gemeenteleden missionair toerusten. Wij willen gemeenteleden stimuleren om hun missionaire taak te verstaan, doordat zij doordrongen zijn van het voorrecht om deelgenoot van het heil in Jezus Christus te zijn, waardoor zij van dit willen delen met de ander. We willen hen ook toerusten en vormen, om in de praktijk van elke dag te leven als getuige van Jezus Christus. Zo willen wij hen in staat te stellen om met de ander over het heil in Christus het gesprek aan te gaan.

Westbroek en Maartensdijk zijn twee dorpen onder de rook van Utrecht. 1200 inwoners telt Westbroek, de helft staat ingeschreven als lid van de Hervormde gemeente. Ca. 200 bezoekt de ochtenddienst. De samenstelling van de gemeente is divers; opvallend is het grote aantal familierelaties. Er is een vaste kern van vrijwilligers.

Het dorp Maartensdijk is veel groter (5500 inwoners) en heeft een geheel andere kerkelijke situatie. In 2003 heeft de toenmalige Hervormde gemeente zich gevoegd bij de Hersteld Hervormde Kerk. De ‘achterblijvers’ vormen een grote groep van ca. 300 zogenaamde kaartenbakleden, die nu ‘op papier’ de Hervormde gemeente Maartensdijk vormen. Een tijdelijke kerkenraad heeft zich de afgelopen jaren over deze gemeente ontfermd en heeft geprobeerd activiteiten te ontplooien. Slechts een tiental pastorale eenheden stelde contact op prijs.

‘Gewoon een relatie aangaan. Luisteren. Het mooie in een dorp is de sociale betrokkenheid, de sfeer van ons kent ons. Samen Koningsdag vieren, maar dus ook samen andere dingen doen. Kerk in de buurt zijn, met elkaar meeleven. Een gezonde nieuwsgierigheid noem ik dat. Dat betekent ook dat je zelf actief participeert. In een van mijn vorige woonplaatsen zat ik bij de vrijwillige brandweer, dat gaf een geweldige opening.

De eerste periode is een oriëntatiefase. Je gaat mensen bevragen: waar is er behoefte aan? Als je alleen wilt geven en niet ontvangen, zit je fout. Hans Visser, rector van de zendingsopleiding, zei eens: het eerste jaar ga je luisteren, het tweede mag je vragen stellen en het derde jaar kun je voorzichtig je eigen ideeën ventileren.’

Anton Verstoep
Anton Verstoep (1961) studeerde theologie aan de VU in Amsterdam en is meer dan 25 jaar actief als kerkelijk werker. Voor de IZB werkt hij in Ede en Putten, de GZB zond hem uit naar Kenia, waar hij van 1998 – 2004 evangelisatiewerk coördineerde. Hij is parttime missionair werker in Bussum. Ook in zijn woonplaats, Barneveld, doet hij pastoraal werk voor de Hervormde gemeente. Anton en zijn vrouw, Els, hebben vier kinderen.

 

Deel dit project: Twitter Twitter Google E-mail

Volgende project

Jacobikerk

Missionaire bewustwording | Nederland