IZB Impact

Tot eer van God en zegen van mensen

Anton Verstoep is als missionair werker werkzaam binnen de wijkgemeente Sion in Bussum. De gemeente is krimpend en heeft gekozen voor een project gericht op missionaire bewustwording.

Wijkgemeente Sion is een kleine en langzaam krimpende gemeente. Een verhoudingsgewijs groot deel van de gemeenteleden is op de een of andere manier actief. Niettemin blijft het een forse uitdaging om de activiteiten draaiende te houden. In 2012 werd het voor de kerkenraad van wijkgemeente Sion steeds duidelijker dat er een ‘omslag’ moest komen in het denken en doen van de wijkgemeente. Er is een begin gemaakt met o.a. uitbreiding predikantsuren en organisatie van enkele ‘welkomstdiensten’ waaraan de jongeren met grote inzet hebben meegewerkt. Tijdens deze diensten was er wel meer belangstelling dan voor ‘gewone diensten’. In het najaar van 2013 is, ondersteund door de IZB, een traject gestart om invulling te geven een de missionaire roeping van de wijkgemeente.

‘We willen bereiken dat gemeenteleden zich bewust zijn van hun roeping om te getuigen en missionair te zijn’, zegt Anton Verstoep, missionair werker namens de IZB. ‘We ontvangen het Evangelie om het aan anderen door te geven. Wanneer Christus in ons leeft, dan geeft dat richting aan heel ons leven. We zijn dan gericht op de medemens, omdat we hem of haar zien als geliefd schepsel van God. Een gemeente is missionair wanneer haar leden dat zijn. De gedachte er achter is dat missionair zijn niet alleen maar iets is van leden van de kerkenraad en/of leden van een evangelisatiecommissie, maar dat wij allen geroepen zijn om getuigen van Jezus te zijn. Het doorgeven van het Evangelie is een zaak van doorleefd geloof. Het is een zaak van gevouwen handen en gebogen knieën.’

Omdat de gemeente in het voortbestaan wordt bedreigd, zijn verschillende toekomstscenario’s opgesteld. Binnen afzienbare tijd wordt daar een keuze uit gemaakt.

Deel dit project: Twitter Twitter Google E-mail

Volgende project

De Brug

Pioniersplek | Huizen