IZB Impact

Licht op Zuid

Licht op Zuid is een missionair initiatief vanuit de Maranathakerk in Rotterdam. Ruim vier jaar geleden sloot Theo Visser vanuit ICP aan bij het verlangen van de Maranathakerk om meer kerk te zijn voor de wijk. De Maranathakerk is een gereformeerde bondsgemeente binnen de PKN. De gemeente ontdekte echter dat er eigenlijk weinig mensen uit de wijken rond de kerk zelf naar de kerk komen. Daarom is Licht op Zuid in 2010 met veel enthousiasme opgestart. Het doel is om mensen uit de wijken rond de kerk (Bloemhof, Hillesluis, Afrikaanderwijk) te bereiken met het evangelie en samen met hen een geloofsgemeenschap te vormen.

Het doel van het project is om een zelfstandige geloofsgemeenschap te vormen met en voor mensen uit de wijk. De wijken waarop we ons primair richten zijn: Bloemhof, Hillesluis en Afrikaanderwijk. Ik zou het heel mooi vinden als Licht op Zuid steeds meer een gemeenschap wordt in de wijk, waar mensen Jezus leren kennen, vergeving, herstel en bevrijding ontvangen en elkaar helpen om Jezus te volgen. Een gemeenschap als helende gemeenschap. Een gemeenschap die missionair is omdat in alles Jezus centraal staat.

De werker
Mijn naam is Martijn Weststrate. Ik ben getrouwd met Jorien en sinds juli 2014 missionair werker bij Licht op Zuid. Ik ben op een bijzondere manier betrokken geraakt bij Licht op Zuid. Via Jorien kwam ik voor het eerst in aanraking met dit missionaire werk. Zij is vanaf het begin betrokken bij Licht op Zuid. Toen wij bijna 3 jaar terug een relatie kregen, kwam ik ook als bezoeker bij Licht op Zuid. Later ben ik mee gaan doen als medewerker in het leiden van Bijbelstudies en af en toe voorgaan in een viering. Het verlangen groeide om echt onderdeel te zijn van het leven van wijkbewoners. Daarom zijn we bewust in de wijk Bloemhof gaan wonen. We hadden toen niet gedacht dat ik een half jaar later zou worden aangenomen als missionair werker. Het is een voorrecht om deze taak te hebben binnen een gemeenschap waarin we mensen in aanraking brengen met het evangelie.

Lees meer op onze website.

Deel dit project: Twitter Twitter Google E-mail

Volgende project

Overige begeleiding

Individuele begeleiding |