IZB Impact

Lege kruiken – een droom

In de afgelopen jaren is de pioniersgemeente Noorderlicht in Rotterdam van een handjevol mensen uitgegroeid tot zelfstandig wijkgemeente. Predikant en pionier Niels de Jong weet zich geroepen om de zegeningen die in de afgelopen jaren ontvangen zijn niet te tellen maar ook om daarvan te delen. Het verlangen is ontstaan om vanuit Noorderlicht op een andere plaats een nieuwe initiatief te starten gericht op het delen van het evangelie.

Lees hier over de startfase van Noorderlicht. 

‘We hebben zoveel ontvangen, zou dat nu alleen voor óns zijn? Of is ons iets toevertrouwd om daarmee aan de slag te gaan?’, vroeg voorganger Niels de Jong zich af. Lees hieronder over zijn droom over de ‘lege kruiken’:

‘In Noorderlicht heb ik ervaren dat je missionair werk zoveel makkelijker kunt doen vanuit een nieuwe kerkgemeenschap, dan vanuit een bestaande. Misschien is dat wel een oude frustratie. Bij de voetbalclub kon ik makkelijker aan de bar van de kantine over het geloof spreken en iets van de Bijbel delen, dan m’n maten meenemen naar de kerk. Zo’n kerkdienst zou hen niet verder helpen, voelde ik wel aan. In Noorderlicht zie ik dat mensen wel mensen meenemen. Daar doe ik iedere zondag mijn best voor – dat diegene die er voor het eerst is ook aangesproken wordt. Dat hoeft overigens niet ten koste te gaan van de diepgang. Allerlei mensen die al jaren christen zijn komen met veel plezier naar de diensten’. Jaarlijks sluiten zich zo’n 50 tot 75 mensen bij Noorderlicht aan. Dat heeft er toe geleid dat vanaf deze zomer Noorderlicht als een zelfstandige wijkgemeente verder gaat. ‘Ik ben veel bezig met hoe verder. Want groei heeft ook moeilijke kanten. Hoe blijf je iedereen zien? Hoe betrek je zoveel mogelijk mensen bij het gemeente-zijn, maar ook bij het werk in de wijk? Zouden we niet multicultereler moeten zijn of worden?

Moeten we steeds meer mensen in onze gemeente verzamelen of moeten we nadenken over splitsen? Dat soort vragen. Je zou het strategisch denken kunnen noemen. Daar is niets mis mee volgens mij. Paulus wist daar ook van. Hij was bijzonder resultaatgericht. Meer dan eens geeft hij een inkijkje in zijn plannen en ‘strategie’.

Ongelijktijdigheid
‘Als gastpredikant merk ik dat er sprake is van een grote ongelijktijdigheid in ontwikkeling in de kerk. In Rotterdam is er op allerlei plekken nieuwe groei te zien en lijkt het dieptepunt van de crisis voorbij, op sommige dorpen lijkt de volkskerk nog tamelijk intact, terwijl andere plekken vooral krimp laten zien. Iedereen moet doen waar hij of zij in zijn context toe geroepen is en dat kan verschillend zijn. Wat me wel irriteert is dat theologen nogal eens bezig zijn om voortdurend zaken rond kerk en geloof in onze samenleving te problematiseren en elkaar te zeggen hoe erg het allemaal niet is. Maar we zijn helemaal niet geroepen om de diepte van de crisis te peilen. We zijn geroepen om te bidden en het evangelie verder te brengen. Laten we daar onze beste energie aan geven.’ In augustus 2012 begon het missionaire project ‘Noorderlicht’. Nu, vijf jaar later, wordt het een zelfstandige wijkgemeente van de hervormde gemeente van Rotterdam-Centrum. Op zondag komen er zo’n 250 tot 300 bezoekers; een groot deel van hen, zeker een derde, heeft geen christelijke achtergrond of ging al jaren niet meer naar de kerk. Verder zijn het veel ex-studenten en christenen die nieuw in Rotterdam komen wonen, die zich bij de gemeente aansluiten.

Gebed
Niels: ‘De relatief snelle groei gaf me veel te denken. En te bidden. Ik tel de zegeningen hier in Rotterdam. We hebben in de afgelopen 5 jaar zoveel ontvangen, zou dat nu alleen voor óns zijn? Of is ons iets toevertrouwd om daarmee aan de slag te gaan? Ik zie in Rotterdam heel veel kansen voor nieuwe gemeenten om (jonge) mensen te bereiken met het evangelie van Jezus Christus. Dat thema is al geruime tijd onderdeel van mijn persoonlijke gebed. Vorig jaar begon ik de roeping te verstaan om de voorbereidingen te treffen voor een nieuwe gemeente, náást Noorderlicht, speciaal voor jonge, creatieve stadbewoners. Samen met twee mensen uit de doelgroep ben ik bezig die plannen uit te werken. Een aantal mensen die nu in Noorderlicht komen, zouden kunnen gaan participeren in dit initiatief. Los van dit initiatief heb ik het door gebed, bijbelstudie en gesprekken met anderen, op mijn hart gekregen om in andere delen van Rotterdam nieuwe gemeenten te starten, met een vergelijkbaar profiel als Noorderlicht: een open orthodoxe identiteit, heldere prediking van het evangelie van Jezus Christus, een toespitsing op het alledaagse leven. Andere karakteristieken zijn: een eigentijdse liturgie, tijdstippen en vormen die passen bij jonge mensen, een missionaire en diaconale gerichtheid op de wijk, een ‘drive’ om diverse achtergronden samen te brengen in één gemeenschap.’

Op gang helpen
De ontwikkeling zou vanuit Noorderlicht kunnen worden gefaciliteerd en gestimuleerd. Met ca. 40 mensen die nu deel uitmaken van de Noorderlicht-gemeenschap en die toch al ten zuiden van de Maas wonen, zou in Rotterdam-Zuid gestart kunnen worden. De voorbereidingen kunnen in 2017 worden getroffen, de start kan in 2018 plaatsvinden. Een jaar later kan eenzelfde initiatief starten in Rotterdam-Oost. Een andere optie is dat we ons op bepaalde doelgroepen richten. In ieder geval vind ik het prachtig dat wij in 2012 zelf op gang geholpen zijn door diverse gemeenten uit het land (o.a. Oude Tonge, Bergambacht, Krimpen aan de Lek en andere) en dat Noorderlicht nu op haar beurt weer nieuwe gemeenten kan helpen te starten. In de afgelopen jaren ben ik veel met die vraag bezig geweest, in persoonlijk gebed en bijbellezen. In die periode ben ik steeds bepaald bij het beeld van de ‘lege kruiken’, uit 2 Koningen 4. De weduwe in dat verhaal moet zoveel mogelijk lege kruiken bijeenbrengen, die vervolgens op wonderlijke wijze worden gevuld. Zo hoop ik dat de lege kerken in diverse stadsdelen van Rotterdam door Gods hand opnieuw gevuld worden met zoekers.’

Gehoorzamen
Als eenvoudige protestantse jongen heb ik wel tien keer geaarzeld om met dit plan naar buiten te treden. Voor je het weet ben je de ‘dromer van Rotterdam’. Maar het ligt op mijn hart; ik moet het doen. Als God me roept, heb ik te gehoorzamen. Dan vertrouw ik erop dat Hij zorgt voor de dingen waar ik niet voor kan zorgen: medewerkers, gebouwen, financiële middelen, etc.

Bijdragen aan de Rotterdamse plannen?
Maak uw bijdrage over op bankrekeningnummer NL26 RABO 0302 2061 91 t.n.v. IZB, Amersfoort, onder vermelding van ‘Lege kruiken’, Rotterdam.

Deel dit project: Twitter Twitter Google E-mail

Volgende project

De Echo

Pioniersplek | Nederland