IZB Impact

De Esch en de Hoflaankerk

Ageeth Palland is sinds begin september 2012 werkzaam als missionair-diaconaal werker in Rotterdam-Kralingen-West, in de wijk De Esch.

De Esch ligt tussen de Van Brienenoordbrug en het centrum van Rotterdam. Het visitekaartje van de wijk, de imposante 19e-eeuwse watertoren, valt een beetje in het niet tegen de skyline van de stad. De hoogbouw begint al in de directe omgeving: pal aan de Maas staan de chique serviceflats voor BN’ers en welgestelden, verderop de woonblokken voor studenten en de lagere klassen. In totaal vijfduizend inwoners. ‘Eigenlijk is de wijk daarmee net te klein voor allerlei voorzieningen. De supermarkt kan net het hoofd boven water houden. Doordat de wijk nauwelijks traditie heeft, is er ook weinig saamhorigheid. Dat probleem wordt wel onderkend. Kortgeleden zijn de buurthuisactiviteiten – die eerst waren wegbezuinigd – opnieuw aanbesteed, zodat er weer wat leven in de brouwerij komt.’

Hart op de tong
Vanuit de Hoflaankerk, die net buiten de wijk ligt, wordt al 12 jaar missionair-diaconaal werk verricht in De Esch. Sinds het werk van evangelist Huibert Verdoold en de aanstelling van missionair predikant Mark van Pelt heeft de gemeente een doorstart doorgemaakt. Driekwart (!) van de huidige actieve kerkgangers is na 2006 lid geworden, onder wie een grote groep twintigers en dertigers die steeds meer het kader van de gemeente gaan vormen. Verwacht wordt dat de aanwas van de gemeente in de komende jaren ook vooral uit die leeftijdscategorie zal komen. ‘Kralingen-West ziet zich als een gemeenschap van door God geroepen mensen die in woorden en daden getuige wil zijn van Jezus Christus en het heil dat door Hem in de kracht van de Heilige Geest aan de wereld uit genade geschonken is’, aldus de gemeente in een mission statement. ‘Zij weet zich als deel van het geheim van het evangelie en zoekt naar mogelijkheden tot oprichting van tekenen van het Koninkrijk van God. Uit dankbaarheid voor de ontvangen liefde van God, wil zij in de stedelijke context van Rotterdam en in het bijzonder in Kralingen en de wijk ‘De Esch’ gehoor geven aan de roeping tot navolging van Jezus Christus.’

‘Ik hou van de stadscontext, de mix van culturen’, zegt Ageeth. ‘En van de openheid van Rotterdammers. Ze hebben het hart op de tong en kunnen in een eerste gesprek zo hun levensverhaal op tafel gooien. Doorgaans hebben we overal een mening over, die ze ook vrijuit spuien. Dan doen ze in het voorbijgaan op straat, of bij de kassa in de winkel. Je moet er tegen kunnen, maar ik vind het prachtig en geniet ervan.’

Verbinden
Verbinden is een kernwoord in haar werk. ‘Het werk moet niet aan mij hangen. Vandaar dat ik stimuleer dat gemeenteleden kennismaken met de leefwereld van wijkbewoners en omgekeerd.’ Er zijn veel contacten gelegd door activiteiten zoals een kinderclub, wintermaaltijden, crea-workshops, tienerclubs en sportactiviteiten. Maandelijks zijn er Esch-meetings, laagdrempelige samenkomsten in een wijkgebouw.

Ageeth Palland
Ageeth volgde aanvankelijk een opleiding tot logopediste. Na haar opleiding voor zending en werelddiaconaat aan De Wittenberg in Zeist werkte ze vier jaar als projectcoördinator van een rehabilitatiecentrum voor straatjongens in de sloppenwijken van Nairobi (Kenia); voor de GZB en Jeugd met een Opdracht (Lees daarover in de jubileumbundel van De Wittenberg). Na terugkeer rondde ze de opleiding voor Godsdienst/Pastoaal Werk af. Naast haar werk voor het project in de Esch en de Hoflaankerk is ze parttime kerkelijk werker voor twintigers en dertigers bij de Oude Kerk in Rotterdam-Charlois.

Deel dit project: Twitter Twitter Google E-mail

Volgende project

De Brug

Pioniersplek | Nederland