IZB Impact

Kerk in Westerwijk

De afgelopen twee decennia is vanuit de Jeruzalemkerk in samenwerking met de IZB vormgegeven aan missionair-diaconale projecten. Er wordt gewerkt vanuit Centrum Westerwijk, een gebouw aan de Adm. de Ruyterweg. In het verleden concentreerde het werk zich vooral op kinderen en jongeren. De laatste jaren vindt hier gemeentestichting plaats.

Centrum Westerwijk staat in stadsdeel ‘de Baarsjes‘ en dichtbij stadsdeel ‘Bos en Lommer’. ‘De Baarsjes’ is het kleinste stadsdeel in Amsterdam (1,64 km2) en met zijn 35.000 inwoners tevens het dichtstbevolkste stadsdeel; een derde van de inwoners is jonger dan 24 jaar. Met zijn ruim 100 nationaliteiten is ‘de Baarsjes’ de meest multiculturele en religieuze wijk van de stad. Het beeld van het stadsdeel ‘Bos en Lommer’ wijkt daar weinig van af. Van de 31.000 inwoners in dit stadsdeel is meer dan 60% niet van Nederlandse afkomst.

De buurt rond centrum Westerwijk gold als een ‘probleemcumulatiegebied’. Er is veel criminaliteit en vandalisme, drugsoverlast en veel bewoners voelen zich niet veilig. Er wonen veel mensen met een laag inkomen en een slechte of in ieder geval minder kansrijke maatschappelijke positie. Door het actieve beleid van de overheid is de leefbaarheid inmiddels wel iets verbeterd.

Deel dit project: Twitter Twitter Google E-mail

Volgende project

Perron

Gemeenchapsvorming | Zoetermeer