Zoek

Pionieren in Maastricht

Pionieren in Maastricht

Caberg is één van de meest kwetsbare wijken van Maastricht. In deze context willen we bouwen aan een pioniersplek. Een leegstaand café in het enige winkelcentrum van Caberg wordt omgevormd tot een ontmoetingsplek en tweedehands kledingwinkel, waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, hun verhaal kunnen doen, en geholpen kunnen worden. In alles wat we doen verlangen we naar de vorming van een nieuwe geloofsgemeenschap waar mensen de ruimte en tijd vinden om God te leren kennen.

We hebben een sterk verlangen om het evangelie in Woord en daad te delen met de mensen van Caberg. We willen hen verbinden aan de Opgestane Jezus. Daarbij vinden we het belangrijk dat iedereen welkom is en dat iedereen mee kan doen. Het evangelie delen betekent in veel gevallen mensen concreet helpen in hun nood. Door alles wat we doen willen we de liefde van God laten zien en hopen we dat mensen gaan meedoen.

Kwetsbaarheid en eenzaamheid

Met recht is Caberg een aandachtswijk te noemen met een hoge maatschappelijke kwetsbaarheid. In dit deel van Maastricht waar de bevolkingsdichtheid driemaal hoger is dan in de gehele stad, wonen ruim 3200 mensen. 23% van hen heeft een niet-westerse migratieachtergrond. Cijfers van de volksgezondheidsmonitor in 2016 laten zien dat meer dan de helft van de inwoners zich eenzaam voelt. Opvallend is dat er weinig plekken in de wijk zijn waar wijkbewoners elkaar kunnen ontmoeten.  

Voortrekker

Ds. Ron van der Spoel is voortrekker van het pioniersteam. In 2018 verhuisde Ron en zijn vrouw Annette naar Maastricht om kerken in het zuiden te kunnen dienen. Sindsdien startte hij o.a. een ontmoetingswinkel van het Leger des Heils in Maatricht. Deze is inmiddels uitgegroeid tot een goed lopende ontmoetingsplek. Met deze ervaring op zak zal Ron het pioniersteam trainen en toerusten voor het pionierswerk. 

Ontmoeten en verbinden

De koffiecorner en tweedehandskledingverkoop vormen de centrale ontmoetingsplek. Als het netwerk rondom de pioniersplek groeit, willen we mee ontwikkelen met activiteiten die aansluiten bij de behoeften van mensen, zoals Bijbelleesavonden, kinderwerk, diaconaal en pastoraal werk en wat zich verder aandient.  

Details

Maak hier een gift over.

36% Doneer
Opgehaald
dit jaar

€ 14.216,-
Streefbedrag
dit jaar

€ 40.000,-

Volgend project

Seinpost Slinge

Pioniersplek | Rotterdam
Volgend project

Schrijf je in voor de IZB nieuwsbrief