Zoek

Linkt

Linkt

In oktober 2017 is in Almelo een nieuwe pioniersplek met de naam LINKT van start gegaan. Deze pioniersplek is een initiatief van de gezamenlijke wijken van de Protestantse gemeente Almelo. In eerste instantie richt men zich op mensen uit de categorie 25-45 jaar. Deze categorie mensen zitten wel in de kaartenbak van de kerk, maar zijn voor een groot deel niet actief betrokken. Uit pastorale contacten blijkt, dat bij een deel van hen wel openheid is voor contact en het nadenken over vragen omtrent het geloof. Deze groep ervaart (tijds)druk (gezin, werk, inkomen, enz.), maar er is ook een verlangen naar en openheid voor contact, een zinsverband, verdieping, gekend worden, enz. In dat spanningsveld willen we mensen tegemoet komen.

We willen graag in woord en daad het evangelie van Christus delen met inwoners in Almelo die het evangelie niet kennen en/of niet meer betrokken zijn bij de kerk. De kerken in Almelo kampen al jaren met een teruggang in ledenaantal en betrokkenheid. Met name de mensen onder de vijftig missen in de kerk. Betrokken gelovigen vormen in Almelo een kleine minderheid. Tegelijkertijd merken we in contacten, dat er – in ieder geval bij sommigen – openheid en belangstelling is voor (of een verlangen bestaat naar) zingeving, geloof, een betekenisvolle gemeenschap of naar het kennen van God Zelf. We zien het als een opdracht – met verwachting – open te staan voor Gods werk in deze context, te zoeken naar de weg die Hij wijst – ook in het zoeken van vormen voor de omgang met God die aansluiten bij de cultuur en leefwereld van de doelgroep – en daarvoor beschikbaar te zijn. Er bestaan allerlei contacten met mensen die nog wel ingeschreven zijn in de kerk, maar steeds minder actief verbonden zijn.

Delen van het evangelie
Wij dromen dat over drie jaar aansluitend bij deze contacten een gemeenschap is gevormd waarin mensen liefde, aanvaarding, openheid en gezelligheid vinden. En dat naast de mogelijkheid tot het leggen van contacten bezinning op vragen over leven, geloven en God een belangrijke rol spelen. We verlangen, hopen en bidden dat de Heer gelegenheden schept voor het werk van de Geest en het delen van het evangelie. In eerste instantie zijn we gestart met enkele bijeenkomsten in een kerkgebouw. Later hebben we gekozen voor een locatie in het centrum van de stad. Dit is laagdrempeliger, gemakkelijker bereikbaar, heeft gezellige ruimtes en is niet te duur. Er is een bestand met contacten aangelegd (ongeveer 40 mensen).

Doelgroep
Als doelgroep is in eerste instantie gekozen voor mensen tussen de 25 en 45 jaar die nog wel lid zijn van de kerk, maar die niet meer kerkelijk betrokken zijn. Met dien verstande, dat de visie is dat vanuit deze groep ook mensen benaderd worden die geen enkele band met de kerk hebben. We sluiten geen leeftijdsgroepen uit.

Almelo
De woonplaats van de deelnemers is Almelo. Daarbij richten we ons in eerste instantie op de kaartenbak van de wijkgemeenten binnen de PG Almelo. Tegelijkertijd zoeken we samen met de mensen die we nu kennen naar wegen om mensen zonder kerkelijke binding te bereiken. Het is een stedelijke omgeving; Almelo is een oude ‘textielstad’; het gemiddelde inkomen is laag; er wonen relatief veel mensen met allochtone afkomst, m.n. Turken en Armenen. In sommige wijken zijn relatief veel alleenstaanden, maar er zijn ook gezinnen met kinderen. Er is geen universiteit of hogeschool in Almelo. Er is stedelijk diaconaal werk en binnen de wijkgemeenten is diaconaal werk. O.a. Schuld-hulp-maatje voor mensen binnen en buiten de kerk.

Volgend project

Martinikerk

Missionaire bewustwording | Groningen
Volgend project

Schrijf je in voor de IZB nieuwsbrief