Het werkterrein van IZB-Focus, missionaire toerusting van kerkenraden en gemeenten, breidt zich snel uit. In verband daarmee zoeken we een enthousiaste trajectbegeleider (50-80%).

Het IZB-Focus team begeleidt en ondersteunt gemeenten in het nadenken over en vorm geven aan missionair gemeente-zijn. Daarbij wordt gewerkt vanuit een nieuwe benadering, waarbij de focus verschuift van het organiseren van missionaire activiteiten waar gemeenteleden in hun vrije tijd aan deelnemen, naar het volgen van Jezus op alle terreinen van het leven. Missionair denken is daarmee niet langer de taak van een werkgroep of commissie, maar hoort thuis in het hart van de gemeente. Het IZB-Focusteam begeleidt kerkenraden en gemeenten in trajecten waarin gewerkt wordt aan deze cultuuromslag. De leden van het team kunnen voor een deel van hun tijd worden gedetacheerd in enkele gemeenten en werken daarnaast als team samen aan de ontwikkeling van trainingen, materialen en publicaties die gemeenten in Focustrajecten ondersteunen en die de visie van IZB- Focus uitdragen. Binnen het Focusteam zijn er drie aandachtsgebieden: begeleiding, trainingen en materialen. Het team wordt aangestuurd door het hoofd en de teammanager van de afdeling IZB-Focus en ondersteund door het secretariaat. Met het oog op de groei van Focus zijn we op zoek naar een enthousiaste trajectbegeleider voor 50-80%.

Wat ga je doen?

Je begeleidt gemeenten in deze missionaire cultuuromslag gedurende een traject van ongeveer twee jaar. Op basis van je kennis en ervaring ben je breed inzetbaar. Je zult eerst worden gedetacheerd in één gemeente, later in meerdere. Vanuit het team help je daarnaast bij de begeleiding van voortrajecten in geïnteresseerde gemeenten.

Begeleiden van missionaire IZB-Focustrajecten

 • Als procesbegeleider en inspirator IZB-Focustrajecten begeleiden in gemeenten.
 • Kerkenraden en gemeenten helpen om vanuit een nieuwe gerichtheid op Jezus en de navolging van Hem handen en voeten te geven aan missionair gemeente-zijn.
 • Als verbindingsschakel tussen de gemeente en het IZB-Focusteam zorg dragen voor een gezamenlijk leerproces tijdens het traject.

Trainingen geven

 • Het in het kader van een IZB-Focustraject verzorgen van trainingen voor gemeenteleden en het trainen van lokale mensen om deze cursussen te geven.

Begeleiden van voortrajecten

 • Het proactief contacten onderhouden met gemeenten die interesse tonen in IZB-Focus.
 • Als procesbegeleider de stappen in de besluitvorming van een kerkenraad faciliteren.
 • Het mede-organiseren van de digitale FocusScan en een gemeenteavond.
 • Accurate verslaglegging van het voortraject.

Wie zoeken we?

 • Je staat als leerling van Jezus Christus in het leven, en je werkt vanuit een biddende afhankelijkheid van Hem;
 • Je hebt een HBO/WO-denkniveau, kennis van, visie op en ervaring in het missionaire werk;
 • Een theologische opleiding en/of ervaring als predikant is een pré;
 • Je bent een stevige persoonlijkheid, staat graag voor een groep; je bent in staat om anderen te inspireren en te enthousiasmeren en mee te nemen in een proces. Ervaring in het begeleiden van (cultuur)veranderingsprocessen is van groot belang in deze functie.
 • Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden.
 • Je bent lid van een gemeente binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Je hebt een hartelijke verbondenheid met de kernpunten van de gereformeerde traditie en je ervaart het als een uitdaging om die te actualiseren in het missionaire werk.

Wat bieden we?

Een bijzondere en uitdagende functie waarin je met één been in de lokale gemeente staat, en met het andere in het IZB-Focusteam. Samen denken we na over urgente vragen waar kerken en christenen in deze tijd mee te maken hebben.

De aanstelling is voor een jaar met perspectief op verlenging. De salariëring is in overeenstemming met het functieniveau en de ervaring. Bij de IZB is de arbeidsvoorwaarderegeling van de Protestantse Kerk in Nederland van toepassing. Een assessment kan deel uit maken van de sollicitatieprocedure.

Meer informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met ds. Jan-Maarten Goedhart, Hoofd IZB-Focus, telefoonnummer 06-44397169, e- mail njm.goedhart@izb.nl . Je sollicitatie kun je tot 26 oktober 2018 sturen naar hrm@izb.nl .

 

Deel dit nieuws: Twitter Twitter Google E-mail

Schrijf je in voor de IZB nieuwsbrief