Dorothée (35) is benoemd als trajectbegeleider van IZB-Focus. In die functie zal ze een dag per week de gemeentebrede missionaire toerusting ondersteunen in de hervormde wijkgemeente Witte Kerk te Nieuw-Vennep.

Dorothée is theoloog, toeruster en moeder van een tweeling, Thirza en Emma (6). Een dag in de week is ze actief in het missionaire gezinswerk in Amsterdam (Noorderkerk) en vanaf nu dus ook een dag voor de IZB in Nieuw-Vennep. In de afgelopen jaren heeft ze zich als onderzoeker van het PThU-onderzoeksplatform Connecting Churches and Cultures beziggehouden met onderzoek naar participatie van leeftijdsgenoten in de kerk. ‘Tussen 2005 en 2015 verliet maar liefst 33%, oftewel 4 voetbalstadions vol twintigers en dertigers de Protestantse Kerk in Nederland. Reden voor een ‘wake up call’. Als onderzoeker sprak ik diverse malen over dit thema. Mensen vroegen me dan eigenlijk steevast: Wat moeten we doen om twintigers terug te krijgen naar de kerk? Het eerste ‘handvat’ was altijd: ‘Waar Christus is, daar is de kerk’. Verwacht het van Hem! Begin de diepgaande bezinning over kerk-zijn bij Christus, het Hoofd van de kerk. Het mooie van Focus is dat het een integraal en gemeentebreed concept is, waarbij je gedurende twee jaar met een gemeente optrekt. Die termijn is essentieel.’ De beperktheid van eenmalige toerustingsmomenten heeft ze ook ervaren. Met IZB-Focus wil ze met de gemeente ‘zoeken naar het verlangen achter de verlegenheid. Maar ook met een houding van verootmoediging. Inkeer begint bij onszelf. Ik werd geraakt door het woord ‘kracht’ in de brochure van Focus, naar aanleiding van de tekst in Handelingen: “Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen.” Hoopvol is het, zoals de Focus-brochure het ook verwoordt: ‘Missie is een opdracht én belofte tegelijk. In Zijn kracht mag ik samen met het Focusteam aan het werk gaan in Nieuw-Vennep.’ Voor Dorothée is het geen onbekende plek, maar een plek waar ze twee jaar geleden samen met haar man Arjan (missionair predikant) naar toe geroepen werd. En nu dus ook zelf ingeschakeld met een specifieke taak namens de IZB.’

 

Deel dit nieuws: Twitter Twitter Google E-mail

Schrijf je in voor de IZB nieuwsbrief