De redactie van het tijdschrift ‘Lichtspoor’ (IZB) organiseert zaterdag 27 oktober in Amersfoort en toerustingsochtend voor vrijwilligers in het ouderenpastoraat. Hoofdspreker is ds. H.G. de Graaff, emeritus-predikant uit Nieuwerbrug aan den Rijn. Tijdens de bijeenkomst presenteert hij zijn nieuwe boek: ‘Gij die zo nabij zijt’; praktische handreikingen voor het pastorale werk onder ouderen in de gemeente.

‘In het pastorale gesprek draait het om goed luisteren, maar gaat het erom de gesprekpartner nabij te zijn. In die houding kan iets van de nabijheid van de goede Herder worden ervaren’, aldus ds. De Graaf. In zijn lezing gaat hij in op de vraag hoe deze menselijke nabijheid tot stand komt, hoe ze kan worden gecommuniceerd en welke valkuilen daarbij dreigen.

Deelnemers kunnen na de lezing kiezen uit vier workshops:

 1. ‘Help! Ik word vrijwilliger in het ouderenpastoraat – door Dick van Dijk
  Een beknopte beginnerscursus voor vrijwilligers in het ouderenbezoekwerk. Met aandacht voor de ‘valkuilen’ en veel praktische tips. En uiteraard alle ruimte voor uw vragen.
  Workshopleider Dick van Dijk heeft veel ervaring met toerusting in gemeentewerk.
 2. Pastoraat bij mensen met dementie – door Janneke Lugthart
  Wat doet dementie met het brein van de oudere die wij in ons bezoekwerk tegenkomen? Welke invloed dit heeft op zijn of haar omgeving? Hoe kun je met een naaste met dementie in contact komen en blijven? De workshop biedt praktische handvatten. Janneke Lugthart komt in haar werk als wijkverpleegkundige dagelijks in contact met mensen met dementie. Ze zegt: ‘Als dementie-deskundige binnen het Buurtzorg-team ervaar ik dat kennis over dementie de omgang makkelijker kan maken.’ Janneke is in haar gemeente één van de vrijwilligers van het ouderenwerk en bekend met Lichtspoor.
 3. ‘Na zo lang nog?’ Over ‘achterwaarts rouwen’ – door Henrike Dankers
  Als je als kind iemand verliest die uiterst waardevol en onvervangbaar voor je is, is dat veel te groot om te bevatten. Het is begrijpelijk dat tientallen jaren later de gevolgen van zo’n overlijden nog voelbaar zijn. Het kan jaren duren voordat het inmiddels vaak volwassen kind het verlies van toen gaat verweven in zijn leven nu. Dat heet ‘achterwaarts rouwen’. Rouwen in het hier en nu om een verlies dat jaren geleden plaatsvond. Henrike Dankers is afgestudeerd voor de opleiding Godsdienst Pastoraal Werk aan de Christelijke Hogeschool Ede. Haar afstudeeronderzoek ‘Pastorale zorg aan volwassenen met jong ouderverlies’ deed ze in opdracht van het Pastoraal Diaconaal Centrum ‘De Herberg’ in Oosterbeek.
 4. Levensverhalen en levensboeken – door Jeannette Donken-den Boer
  Terugkijken is menselijk en wenselijk. Iedereen kijkt zo af en toe terug op het leven en haalt herinneringen op uit het verleden. Het helpt om over ingrijpende gebeurtenissen te vertellen. Steeds meer ouderen willen hun levensgeschiedenis vertellen of er zelfs een boek van laten maken. Jeannette Donken-den Boer werkt als Consulente bij de Nederlandse Patiënten Vereniging om de Vrijwillige Thuishulp in Nederland te ondersteunen. Tevens is zij projectleider van het project: levensboeken.

De bijeenkomst is van 10.00 – 12.30 uur in de Nieuwe Kerk, Leusderweg 110 te Amersfoort.

Aansluitend is er gelegenheid om na te praten tijdens de maaltijd; neem zelf een lunchpakket mee.

De bijeenkomst is gratis toegankelijk; er is een collecte ter bestrijding van de onkosten. Aanmelden is verplicht, via info@izb.nl.

Het tijdschrift ‘Lichtspoor’ verschijnt 6 maal per jaar en wordt in veel gemeenten uitgedeeld tijdens het ouderenbezoekwerk. Een proefexemplaar is gratis op te vragen door middel van een e-mail naar: info@izb.nl.

Aanmelden voor de Lichtspoorochtend kan via onderstaand formulier:

Aanmelden Lichtspoorochtend

  De IZB gaat op zorgvuldige wijze om met persoonsgegevens. Hoe we dat doen kunt u lezen in ons privacy statement.

Deel dit nieuws: Twitter Twitter Google E-mail

Schrijf je in voor de IZB nieuwsbrief