De redactie van het tijdschrift ‘Lichtspoor’ (IZB) organiseerde zaterdag 27 oktober jl. een toerustingsochtend voor vrijwilligers in het ouderenpastoraat. Hoofdspreker was ds. H.G. de Graaff, emeritus-predikant uit Nieuwerbrug aan den Rijn. Tijdens de bijeenkomst presenteerde hij zijn nieuwe boek: ‘Gij die zo nabij zijt’; praktische handreikingen voor het pastorale werk onder ouderen in de gemeente.

In het Reformatorisch Dagblad is een mooi verslag te lezen van de voordracht van dominee de Graaff.

Een aantal presentaties en samenvattingen zijn hieronder te vinden:

Het tijdschrift ‘Lichtspoor’ verschijnt 6 maal per jaar en wordt in veel gemeenten uitgedeeld tijdens het ouderenbezoekwerk. Een proefexemplaar is gratis op te vragen door middel van een e-mail naar: info@izb.nl.

Deel dit nieuws: Twitter Twitter Google E-mail

Schrijf je in voor de IZB nieuwsbrief