De IZB biedt kerken een handreiking bij het telefonische pastorale contact met oudere gemeenteleden. Via deze site zijn gratis teksten, liederen en gebeden te downloaden die bij de telefoongesprekken kunnen worden benut.

Als gevolg van de coronacrisis is een pastoraal bezoek aan oudere gemeenteleden niet mogelijk. Veel kerken kiezen voor het telefonisch contact als alternatief. Daarom bieden we kerkenraadsleden en vrijwilligers die met deze belangrijke taak zijn belast praktische ondersteuning. Ds. Henk de Graaff, emeritus-predikant uit Nieuwerbrug aan den Rijn, schreef een korte handreiking.
Deze IZB-site biedt een verzameling bijbelgedeelten, dagboek-achtige bijdragen, liederen, gebeden en gedichten, gegroepeerd rond trefwoorden als ‘angst’,  ‘twijfel’, ‘eenzaamheid’,  ‘vertrouwen-overgave’ en ‘hoop’. De verzameling zal in de komende weken nog verder worden uitgebreid.

De IZB is uitgever van ‘Lichtspoor’, een tweemaandelijkse magazine (ruim 25.000 exemplaren) dat in veel gemeenten wordt gebruikt bij ouderenbezoekwerk.

Deel dit nieuws: Twitter Twitter Google E-mail

Schrijf je in voor de IZB nieuwsbrief