Na 7,5 jaar pionierswerk bij de Kerk op de Kop (Rotterdam-Zuid) keren Hendrik Klaver, zijn vrouw Mavis en hun drie kinderen terug naar Engeland. Hendrik heeft daar met ingang van het nieuwe seizoen een aanstelling als missionair pionier, gericht op mensen waar de kerk geen contact (meer) mee heeft in de leeftijdscategorie 20-40 jaar.

‘Deze taak kwam op mijn pad, ik heb het niet bewust gezocht’, zegt Hendrik in een toelichting. ‘Na hier in Rotterdam toch een aantal jaren gepionierd te hebben had ik wel behoefte aan een sabbatical. Door afronding van het IZB-project in Nieuw-Beijerland heb ik die gekregen. Opnieuw pionieren in een nieuwe omgeving, dat zou weer veel energie kosten, dacht ik. Maar terwijl Kerk op de Kop in een andere fase terecht kwam ging ik het echte pionierswerk missen; het past gewoon bij mij.’

Met zijn gezin verhuist hij eind juli naar Malton in de kerkprovincie York. Het bisdom heeft een ambitieus plan gelanceerd voor de aanstelling van 14 missionaire werkers, die zich in samenwerking met de lokale voorgangers gaan richten op het pionierswerk. Er is goede begeleiding, het is alles bij elkaar een forse investering. Hendrik wordt één van de 14 werkers. In een paar pennestreken schetst hij zijn nieuwe werkomgeving en de uitdagingen die hij ziet: ‘In Malton worden twee nieuwe wijken gebouwd waar veel jonge gezinnen wonen en komen te wonen. De gemeente heeft goede contacten met de openbare school waar veel mogelijk is. Er is eerder dit jaar gestart met Messy Church. Er zijn behoorlijk wat Oost-Europeanen in de lokale voedselindustrie werkzaam. Ook liggen er uitdagingen voor missionair-diaconaal werk onder het armere deel van de bevolking. Eén van de kerkgebouwen staat letterlijk midden op het marktplein; het heeft geen verenigingsgebouw; net als bij de Kerk op de Kop zijn we dus aangewezen op horecalocaties. Het andere gebouw van de kerk is een oud klooster, dat zéér in trek is als trouw- en dooplocatie. Tijdens ons bezoek waren we onder de indruk van wat er allemaal al gebeurt en welke kansen er liggen. Het is een voorrecht om betrokken te zijn in wat God daar aan het doen is.‘

7 juli nemen Hendrik en Mavis officieel afscheid, met een ‘Celebration’ en een lunch. De plannen voor het vervolg van Kerk op de kop krijgen steeds vaster vorm. De ontwikkeling van het stadsdeel gaat onverminderd door; in de komende jaren komen er nog duizenden nieuwe wijkbewoners bij.

Hendrik is enthousiast over de groeiende betrokkenheid van de IZB bij Kerk op de Kop. Het ligt in de bedoeling om een parttime werker aan te stellen, die door de medewerkers van IZB-Impact zal worden begeleid. Het kernteam neemt de leiding over de pioniersplek verder over. Hans van Dolder, predikant van de Johanneskerk, die eerder heel wat jaren voorzitter van de stuurgroep was, zal een halve dag per week betrokken zijn bij het werk.

Deel dit nieuws: Twitter Twitter Google E-mail

Schrijf je in voor de IZB nieuwsbrief