Vanwege het vertrek van de huidige coördinator en de groei van IZB-Focus zijn we op zoek naar een enthousiaste medewerker voor 18-28,8 uur per week (0,5-0,8  fte). Een ondernemende persoonlijkheid, met een hart voor missionair werk en liefde voor de gemeente.

Context

Het IZB-Focusteam begeleidt en ondersteunt gemeenten in het nadenken over en vorm geven aan missionair gemeente-zijn. Daarbij werken we vanuit een nieuwe benadering, waarbij de focus niet langer ligt op missionaire activiteiten waar gemeenteleden in hun vrije tijd aan deelnemen, maar op een missionaire levensstijl, het volgen van Jezus op alle terreinen van het leven. Missionair werk is daarmee niet langer de taak van een werkgroep of commissie, maar hoort thuis in het hart van de gemeente. Dat vergt in veel gemeenten nogal een cultuuromslag. Het Focusteam begeleidt kerkenraden en gemeenten daarbij.

Het volgen van een tweejarig zogeheten ‘Focustraject’ is voor de deelnemende gemeenten een intensief en strategisch proces. Het is daarom van groot belang dat de keuze hiervoor bewust wordt gemaakt.  Om die reden wordt eerst een verkenningstraject gedaan met predikant en kerkenraad, waarin ook de gemeenteleden worden betrokken door een digitale FocusScan en een gemeenteavond. Tijdens het verkenningstraject wordt een analyse gemaakt van plaatselijke situatie en bekeken hoe het Focustraject hierbij kan aansluiten.

Als coördinator ben je verantwoordelijk voor de ontwikkeling, coördinatie en uitvoering van de verkennende voortrajecten. De komende jaren willen we het concept van het ‘verkenningstraject’ verder ontwikkelen en breder inzetten als een zelfstandig missionair bewustwordingstraject voor kerkenraden.

Wat ga je doen?

Om je zo goed mogelijk zicht te geven op je functie, zetten we hier zo gedetailleerd mogelijk je taken en verantwoordelijkheden op een rij:

  • Je werft gemeenten die een Focustraject willen volgen; daarvoor voer je o.a. oriënterende en verdiepende gesprekken met kerkenraden. Je helpt ambtsdragers en gemeenten om vanuit een nieuwe gerichtheid op Jezus en de navolging van Hem handen en voeten te geven aan missionair gemeente-zijn.
  • Je ben aanspreekpunt voor aanvragen vanuit gemeenten, coördineert de voortrajecten en past ze per gemeente op maat aan. Je organiseert en presenteert gemeenteavonden met informatie over Focus en de onderzoeksresultaten van de FocusScan. Je verzorgt rapportages naar aanleiding van het onderzoek in de gemeente en bespreekt die met de kerkenraad.
  • Na de besluitvorming zet je de opstartfase van het Focustraject in gang. Je bent in staat om trajecten in gemeenten te begeleiden en op grond van je ervaringen het verkenningstraject verder te ontwikkelen.
  • Je verzorgt trainingen voor gemeenteleden.

Wie ben je?

Je staat als  leerling en volgeling van Jezus Christus in het leven, en werkt vanuit een biddende afhankelijkheid van Hem. Je leeft actief mee en is lid van de Protestantse Kerk in Nederland, of bereid dit te worden. Je kent de structuren van de kerk van binnenuit.  Kerkenraadservaring is een pré.

Je hebt  kennis van en visie op het missionaire werk. Je kunt zowel schriftelijk als mondeling goed communiceren, ook met verschillende modaliteiten binnen de kerk. Je bent in staat om een luisterende en analytische houding te combineren met het overtuigend uitdragen van de visie achter Focus.

Je bent een energieke, ondernemende persoonlijkheid, die graag in teamverband werkt. Je hebt een HBO/WO-denkniveau en bent bereid om gedurende het kerkelijk seizoen meerdere avonden per week te werken.

Wat bieden we?

De aanstelling is voor een jaar met perspectief op een vaste aanstelling. De salariëring is in overeenstemming met het functieniveau en de ervaring. Bij de IZB is de arbeidsvoorwaarderegeling van de Protestantse Kerk in Nederland van toepassing. Een assessment kan deel uit maken van de sollicitatieprocedure.

Meer informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met ds. Jan-Maarten Goedhart, Hoofd IZB-Focus, telefoonnummer 06-44397169, e- mail njm.goedhart@izb.nl . Je sollicitatie kun je tot 25 oktober 2019 sturen naar hrm@izb.nl. De eerste ronde selectiegesprekken zal plaatsvinden op woensdagmiddag 30 oktober 2019.

Deel dit nieuws: Twitter Twitter Google E-mail

Schrijf je in voor de IZB nieuwsbrief