Nieuwjaarsreceptie IZB, vrijdagmiddag 19 januari, 16.30 uur Amersfoort

‘De slag om het hart’ is het thema van de nieuwjaarsreceptie, naar het spraakmakende boek van dr. Herman Paul, bijzonder hoogleraar secularisatie, dat afgelopen jaar verscheen. Hij zal een bijdrage leveren aan het programma, evenals filmwetenschapper/theoloog Paul van der Niet.

Een kernwoord in ‘De slag om het hart’ alsook in eerdere publicaties van Herman Paul is de term ‘verlangen’. In een interview zei hij daarover: ‘Als ik het over verlangen van het hart heb, doel ik niet op individuele verlangens. Het hart is een balustrade die van alle kanten wind vangt – daarin volg ik helemaal Augustinus die op dit punt zeer radicaal is. Wij moeten ons mensen voorstellen als knooppunten, bundelingen van verlangens, die ze allemaal aangepraat krijgen of imiteren van anderen. Die verlangens zijn volstrekt niet individueel. Ze zijn breed gedeeld, precies door die ‘systeemdruk’ op allerlei niveaus. Als mens functioneer je in allerlei werelden tegelijk en die (mis)vormen je. Door al die invloeden is ieder van ons een uniek ‘zelf’, want alle invloeden pakken bij de één weer net iets anders uit dan bij een ander, maar tegelijkertijd staan we ook weer heel erg bloot aan dezelfde krachten. Als we spreken over secularisatie van verlangen hebben we het dus over brede culturele stromingen… Je zou kunnen zeggen, we zijn in hoge mate een soort product van de verlangens die ons worden aangepraat. Gelukkig speelt de kerk in dit hele spel ook nog een rolletje in mee, maar zeker niet de enige.‘ Lees hier het interview: Herman Paul, interview Areopagus Magazine, december 2017

Paul van der Niet was als één van de eigenaren van uitgeverij De Vuurbaak/NEEMA betrokken bij de uitgave van glossy ‘Jezus’  (met o.a. Arthur Japin) en de glossy ‘Dood’ (met o.a. Katja Schuurman). Hij ziet allerlei kansen om het sluimerende verlangen in onze cultuur, zoals dat naar voren komt in films en literatuur, te benutten om zijn verhaal over te brengen.

Het belooft een boeiende ontmoeting te worden. Anne Westerduin zal het gesprek voorzitten.

Vrijdagmiddag 19 januari, 16.30 uur, St. Joriskerk, Amersfoort. Toegang vrij.

Deel deze pagina:TwitterTwitterGoogle+E-mail

Schrijf je in voor de IZB nieuwsbrief