Een verschoontafel is misschien niet het eerste waar je aan denkt bij een pioniersplek, maar bij De Loods in Brakel is deze service een essentieel onderdeel van de inventaris.
Nieuwsbrief maart 2023
Pioniersplek met verschoontafel

Een verschoontafel is misschien niet het eerste waar je aan denkt bij een pioniersplek, maar bij De Loods in Brakel is deze service een essentieel onderdeel van de inventaris. Een voormalige bouwmarkt is door vrijwilligers uit de kerk omgetoverd tot een knusse ruimte, bestemd voor jonge moeders en hun kroost.

Het consultatiebureau is wegbezuinigd in dit dorp in de Bommelerwaard, en zo kwam pionier Carola Wahlbrinck op het idee om een MamaMoment in het leven te roepen. De plaatselijke hervormde gemeente schaarde zich achter het initiatief en het kostte vervolgens weinig moeite om de benodigde klussers - de locatie moest nog wel gebruiksklaar worden gemaakt - op te trommelen. Met name senioren die na de traditionele appelpluk niet veel omhanden hadden, lieten zich graag inschakelen.

Je hoeft overigens niet per se (kleine) kinderen te hebben om bij het MamaMoment aan te schuiven. Of ze kerkelijk betrokken zijn, rand- of buitenkerkelijk, alle vrouwen zijn welkom. ‘Als team komen we regelmatig bij elkaar om te bidden en uit de Bijbel te lezen en als moeders daarbij willen aanhaken, mag dat. Maar we zijn vooral laagdrempelig, iedereen moet zich hier thuis voelen.’ Dat er in de zithoek een stapeltje Eva’s ligt, is min of meer toevallig. ‘Het hadden ook Libelles kunnen zijn.’

‘Waar leef ik voor?’

Die vraag, al dan niet letterlijk uitgesproken, leeft bij veel millennials. Huisarts Herman ten Hove in Katwijk krijgt er in zijn praktijk nogal eens mee te maken. De geestelijke nood van deze generatie is voor hem een extra stimulans om zich in te zetten voor Bureau van Betekenis, een missionaire pioniersplek vanuit de Marekerk in Leiden. ‘Veel jongeren hebben nauwelijks ervaring met kerk en geloof, of slechts negatieve ervaringen. Wat zijn nu plekken waar ze met Jezus in aanraking kunnen worden gebracht?’

Zuiderlicht

Robert van der Elst leidt een afwisselend bestaan: hij studeert theologie, is klimmend boomverzorger én pionier bij Zuiderlicht in Lelystad. In de Zuiderzeewijk heerst veel (sociale) armoede – geen wonder dat het uitdelen van levensmiddelen hier in goede aarde valt. ‘Het is ons verlangen om er te zijn voor de wijk, dienend.’ Het missionaire team heeft aan ‘kerkje spelen’ geen behoefte. ‘Kerkmuren doen er niet toe. We willen met elkaar Christus laten zien.’

Meer over deze pioniersplekken is te vinden in het ledenblad Tijding, dat volgende week op de mat valt. Het is hier alvast in te zien.

Verder onder meer in dit nummer van Tijding een kennismaking met LUX Den Haag, een missionaire pioniersplek voor twintigers en dertigers, en pioniersproject Missie Westerveld. Ook worden enkele nieuwe medewerkers geïntroduceerd, onder wie Gert van Leeuwen, de nieuwe coördinator relatiebeheer en fondsenwerving.

Ledenvergadering

De ledenvergadering van de IZB wordt donderdagavond 8 juni gehouden in De Schakel in Nijkerk. Op de agenda staan onder meer de behandeling van het jaarverslag en de voordracht van nieuwe leden van de Raad van Toezicht.

Raadpleeg tegen die tijd onze site voor praktische informatie en vergaderstukken.

Delen:   Twitter    Facebook    LinkedIn Instagram
IZB
Breestraat 59 - 61
3811 BH Amersfoort

Copyright © IZB 2023