Gemeentelid Nico van Kooten vertelt: “Eerst was ik nogal sceptisch vanwege de kosten en de stap in het ongewisse die we als wijkgemeente namen. Maar toen door een ontvangen legaat en enkele forse giften het bedrag voor het eerste jaar al bijeen was gebracht, besloot ik mijn argwaan te laten varen en het maar over mij heen te laten komen in goed vertrouwen op de Heere God die alles bestuurt en leidt naar Zijn wil.

n vanaf het eerste Werkboek heb ik – en anderen ook – de zegen van God ervaren. Vooral tijdens het vertellen van bijzondere ontmoetingen, in elk Werkboek genoemd ‘Verhalen delen’, kwamen de tongen los en werden we door de aanwezigen uit de verenigingen en kringen getrakteerd op hun authentieke verhalen die mij soms ontroerden. Dat ‘Verhalen delen’ deed het naar mijn mening goed en zorgde altijd voor verrassende momenten waarin we de leiding en werking van de Heilige Geest mochten ervaren.

Aanvankelijk was ik enigszins bang dat het enthousiasme van het begin zou verminderen en weg kwijnen, maar dat gebeurde niet! Althans zeker niet bij de Gesprekskring waar ik mede leiding aan mag geven en die zelfs nieuwe deelnemers amper kan herbergen. Ook het voor het verzorgen en leiden van een ‘Gesprek’ (vijf in elk Focus Werkboek), waren en zijn altijd voldoende liefhebbers te vinden. Je hebt bij discussies altijd luisteraars en sprekers, maar als het verschil tussen luisteraars en sprekers vrijwel niet meer opgemerkt wordt, dan is dat een verheugende stap. Ook voor de geestelijke groei en bloei van onze wijkgemeente.

Want het Focusproject werkt door in de gemeente. In blok 4 gaan we echt het gemeenteleven in. Maar altijd met de focus op Jezus Christus, die we, mede door het project van de IZB, beter hebben leren kennen. En daar gaat het toch om…! Soli Deo Gloria…”

 

Deel dit nieuws: Twitter Twitter Google E-mail

Schrijf je in voor de IZB nieuwsbrief