‘We weten van twee mensen die door de Focus-kringavonden weer betrokken zijn geraakt bij het geloof en inmiddels kerkdiensten bezoeken.’ ‘Waar het bij andere kringthema’s vaak ging om meer kennis, gaat het nu meer om bewustwording en praktijk: het leven van alledag. Het zet je in beweging.’ ‘We ontdekken de kracht van gebed, in de groep, maar ook individueel. Bidden wordt een meer natuurlijke houding.’

Zomaar een paar opmerkingen uit een gemeente-avond in ‘De Ontmoeting’ in Middelburg, waarin de balans werd opgemaakt van een eerste ‘blok’ IZB-Focus over het thema ‘Jezus ontmoeten’. Paul Visser (Amsterdam) begeleidt het Focustraject in deze grote gemeente, met een uitgebreid kringwerk: er zijn 35 kringen waar minstens 450 gemeenteleden bij betrokken zijn. ‘Voorafgaand aan de bijeenkomsten geef ik de kringleiders aparte instructie: Wat komt er aan bod? Waar liggen de vragen? Hoe kun je het gesprek verdiepen? Uit de reacties begrijp ik dat die extra toerusting bijdraagt aan goede inhoudelijke gesprekken. De investering betaalt zich uit – om zo te zeggen.’

Verrassend

Na elke preek in het kader van het Focus-programma vindt een kringavond plaats. Ter afronding van het eerste blok, over het kernthema ‘Jezus ontmoeten’, werd een gemeenteavond georganiseerd waarop vooral wordt geoogst. Wat heb je geleerd? Wat heb je aan de bezinning op dit thema je overgehouden? Paul: ‘Het is mooi om in kleine kring met een vertrouwde groep te bespreken wat van Hogerhand word aangereikt en wat er in je hart omgaat. Maar het is ook goed om geregeld de winst, die je daar samen opdoet, in een breder verband met elkaar te delen, in de gemeenschap van de gemeente. We vroegen alle aanwezigen twee dingen op te schrijven die zij opgedaan hebben en meenemen uit het eerste blok. Het leidde tot een verrassende oogst.

Positief

Natuurlijk zijn er ook altijd kritische vragen te stellen, dat mag ook, maar die opmerkingen hebben we bewust even “geparkeerd”, voor een later tijdstip. Door dat vooraf aan te kondigen ontstond er een positieve sfeer, waarin alle zegeningen het volle pond kregen. Samen ontdekten we dat het traject echt iets in de gemeente gaande maakt. Dat bemoedigt en stimuleert om op de ingeslagen weg door te gaan. We hebben dan ook besloten elk blok zo af te sluiten.’

Open houding

Hij mailt nog een lijstje met opmerkingen die tijdens de ‘oogstsessie’ zijn genoteerd. Iemand zei: ‘Het draait meer om de ander, het verandert je houding, het zet in beweging.’ Een ander: ‘Het samen-gemeentezijn wordt versterkt, het verbindt.’ Een derde: ‘Niet alleen woorden zijn belangrijk, ook daden. Soms kunnen kleine dingen al veel uitwerken. Een open houding kan al zoveel mogelijkheden geven!’ Nog een: ‘We worden bewuster van onze taak in deze wereld. We zijn er niet alleen om te consumeren.’

 

 

 

 

 

Deel dit nieuws: Twitter Twitter Google E-mail

Schrijf je in voor de IZB nieuwsbrief