Een doordeweekse dag vrijmaken die normaal gebruikt wordt voor pastoraal werk of het voorbereiden van de preek is voor een predikant best een stap. Om nog maar niet te spreken van het huiswerk, namelijk het vooraf doorlezen van het boek ‘Imagine Church’. Maar het is het meer dan waard, daar ze over eens, de deelnemers aan de Focuspredikantendag – en dan kijken ze tijdens de lunch nog maar terug op de eerste helft. Zonder uitzondering noemen ze de dag inspirerend, mooi en goed. De schrijver van het boek, ds. Neil Hudson, spreekt onder meer over de specifieke roeping die je als predikant hebt, en over ‘reclaiming your calling’. Neil werkt bij het London Institute for Contemporary Christianity, waar hij leiding geeft aan het Imagine Project, dat in het Verenigd Koninkrijk in kerkelijke gemeenten een soort Focustrajecten doet.

Terugkeren naar je roeping

Ds. Pieter Versloot (Groningen) vindt dat Hudson een mooi en verdiepend theologisch doorkijkje geeft, maar tegelijkertijd heel realistisch is over de gemeente. “Hij schetst hoe gemeente-zijn bedoeld is, maar hoe kunnen we terug keren naar onze roeping? Herinner je je nog wel wat die roeping is?” Zijn collega ds. Gerrit Vreugdenhil (Gouda) laat in het hart kijken en vertelt dat Hudsons verhaal appelleert aan verlangens die er bij hem, zijn collega’s en de gemeente leven. “Maar tegelijkertijd is er die verlegenheid en de vraag: hoe dan?”

Middelste cirkel

Collega ds. Bart de Bruin (Middelburg) doet een voorzet: “We zijn zo geneigd om maar te denken dat God maar voor ons moet zorgen, en als we het bijvoorbeeld moeilijk hebben op ons werk dan hebben we de neiging om te bidden of God ons een andere werkplek wil geven. Als christenen moeten we ook andere vragen gaan stellen, zoals: wat heb je nodig om een volgeling van Jezus te zijn, juist op die plek?” Vreugdenhil knikt instemmend en constateert dat we als gemeente natuurlijk moeten blijven bidden voor de mensen van ‘buiten’, maar ook concreter moeten bidden voor de gemeenteleden die zich ieder in een eigen netwerk bewegen. Zij staan midden in de wereld. Ds. Bas Bakelaar (Krimpen aan de Lek) bevestigt dit: “Als kerk richten we op de binnenste cirkel, de gemeente zelf en op een wijde cirkel, ver weg. Plekken in de wereld waar het door oorlog of natuurrampen moeilijk is. Maar die middelste cirkel die staat voor het gewone leven waar de mensen uit de gemeente werken, daar hebben we te weinig oog voor.”

Kleine stapjes in gehoorzaamheid

“Hudson waarschuwde om ons niet teveel op te laten slokken door die binnenste cirkel,” vervolgt Bakelaar, “door alles wat er van je verwacht wordt als predikant. Je dient de gemeente in een cultuur die zo gegroeid is, maar je hoeft als predikant niet alleen maar mee te kleuren. God vraagt van je om in afhankelijkheid van Hem gehoor aan je roeping te geven.”

“Gehoorzaamheid staat centraal in wat Neil Hudson ons meegeeft: blijf bij de dingen waartoe je geroepen bent, “ vat ds. Jelke de Jong (Pijnacker) samen. Focustrajectbegeleider ds. Klaas van Meijeren pakt zijn rol meteen op en raadt zijn collega-predikanten aan om te beginnen met kleine stappen, om dingen aan te pakken die je zelf kunt veranderen. Ds. Catherinus Elzinga (Almelo) concludeert na ruim een jaar Focuservaring dat het niet gaat om het volgen van een programma, maar om een cultuurverandering. Dat vraagt veel kleine stapjes en tijd. Maar vandaag is een grote stap gezet in het denken!

Deel dit nieuws: Twitter Twitter Google E-mail

Schrijf je in voor de IZB nieuwsbrief