"We moeten niet alleen nadenken over geestelijk leiderschap. We moeten ook het goede voorbeeld geven. Laten we samen de beweging van Focus voordoen in de gemeente.”

Aan het woord is één van de ouderlingen van de Marekerk in Leiden. We zijn bij elkaar voor een kerkenraadsweekend. Vrijdagavond zijn we begonnen met een Bijbelstudie over geestelijk leiderschap en de ambten. Uit Efeze 4 leren we onder andere dat de ambten er zijn om de gemeente “toe te rusten om de Heere te dienen”. Vervolgens denken we aan de hand van een overzicht van typen kerkregering na over verschillende stijlen om als kerkenraad leiding te geven: richting gevend, uitvoerend, luisterend. Als kerkenraad zijn we gezamenlijk verantwoordelijk voor de opbouw van de gemeente. Daarom doen we een oefening over teamrollen om elkaar nog beter te leren kennen: wie zijn de denkers, doeners en sociale mensen in het team?

Op zaterdag staan het beleidsplan en het vervolg van Focus centraal. Vijf groepen denken na over verschillende thema’s: prioriteiten voor het beleid, het vervolg van Focus na 2018, het gesprek met de gemeente, het gesprek over eredienst en liturgie. In korte tijd passeren heel veel ideeën en adviezen de revue.De laatste groep presenteert concrete thema’s waarbij het verschil kan maken om als kerkenraad zichtbaar in actie te komen. Welke beweging kunnen we als ambtsdragers voordoen voor de gemeente?

4 thema’s worden voorgesteld:

  1. Gebed voor buiten
  2. Oefenen met uitnodigen voor kring en dienst
  3. Op bezoek bij mensen die niet meer in de diensten komen
  4. Gesprek rondom de eredienst

Deze voorstellen vinden breed draagvlak. In de komende weken zullen groepjes kerkenraadsleden voor deze thema’s een activiteit bedenken en die uitvoeren. We hopen dat dat aanstekelijk werkt zodat gemeenteleden het goede voorbeeld gaan volgen.

 

Deel dit nieuws: Twitter Twitter Google E-mail

Schrijf je in voor de IZB nieuwsbrief