IZB-Focus is een twee jaar durend missionair toerustingstraject voor de héle gemeente. Hoe gaat dat in z’n werk? Wat zou het voor uw gemeente kunnen beteken? Welke rol heeft de predikant en de kerkenraad? Welke bijdrage levert de IZB-trajectbegeleider? Wat kost het? Welke ervaringen zijn er inmiddels in andere gemeenten opgedaan? De IZB organiseert maandag 26 november in ‘Het Kruispunt’, Terschellingerkade 22, Amersfoort een informatieavond voor kerkenraadsleden, predikanten en leden van evangelisatiecommissies of missionaire werkgroepen over de opzet, inhoud, trajectbegeleiding en financiën van het IZB-focustraject. Aanvang 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur. Aanmelding is gewenst via focus@izb.nl

Eén van de gemeenten die in de afgelopen twee jaar met IZB-Focus heeft gewerkt, is de Marekerk in Leiden.  ‘De kracht van Focus is de brede inzet’, vertelt ds. Ton Jacobs. ‘Twee jaar lang zaai je in de gemeente het verlangen om meer missionair te zijn.’ De stadsgemeente telt 18 bijbelkringen, waar het Focus-materiaal op de agenda stond. ‘De kracht van Focus is dat het helpt om stappen te zetten richting niet-gelovigen. Persoonlijk merk ik dat ik meer oog heb voor mijn medemens, sneller bereid ben om een helpende hand uit te steken. En het heeft mijn gebedsleven positief beïnvloed. Ik bad altijd al voor de stad, maar nu veel concreter, voor de mensen om me heen.’

Deel dit nieuws: Twitter Twitter Google E-mail

Schrijf je in voor de IZB nieuwsbrief