Op zaterdagmorgen 11 mei meldden zich leden van elke Focusgroep in Nederland, van Middelburg tot Groningen, bij de Joriskerk in het hart van Amersfoort. Over hoog gemotiveerde deelnemers aan Focustrajecten gesproken!

Vrijwel niemand kent elkaar, maar nog voor de teambuilding officieel begint, laten alle veertig aanwezigen zien dat ze het Focusonderdeel ‘verhalen delen’ al goed onder de knie hebben. In de Bijbelstudie over Romeinen 12 gebruikt ds. Jan-Maarten Goedhart de vertaling van Eugene Peterson wanneer het gaat om een levend, heilig en God welgevallig offer (vs. 1) zijn: ‘So here’s what I want you to do, God helping you: Take your everyday, ordinary life—your sleeping, eating, going-to-work, and walking-around life—and place it before God as an offering.’ Daar gaat het in Focus om, het verbinden van je hele leven, dus juist ook je ‘gewone’ dagelijks leven met je geloof. Daarvoor is verandering nodig, in ons persoonlijk leven, maar ook in de gemeente. Als Focusteam kan je in het helpen faciliteren van zo’n proces in de lokale gemeente wel wat handvaten gebruiken. Trajectbegeleider Martijn van den Bogaart gaf daartoe een aantal tips vanuit de veranderkunde zoals wetenschapper John Kotter die formuleerde: Uit urgentiebesef is de gemeente met Focus gestart en om dat traject te begeleiden is er een Focusteam samengesteld. Deze moet gezag, een duidelijke visie en initiatieven hebben. Het is nodig dat deze helder en vaak gecommuniceerd worden. Iedereen moet mee kunnen doen en ruimte voor experiment gewenst. Eerste resultaten mogen samen gevierd worden! Daarna is het een kwestie van doorgaan, leren en verbreden, zodat het uiteindelijk in de cultuur van de gemeente verankerd raakt. Dat klinkt als een makkelijk stappenplan, maar de praktijk is weerbarstiger en daarover gingen de Focusgroepen in gesprek. Tenslotte werden inspiratieverhalen gepresenteerd die soms als kant-en-klare en in de praktijk geteste concepten overgenomen kunnen worden. Denk aan een Focuswandeling als alternatief voor een reguliere kring, speeddates om gemeenteleden met elkaar in gesprek te brengen of een doorgeefcolumn in het kerkblad over geloven over het werk. Met meer dan genoeg om ieder op zijn eigen plek weer verder in beweging te komen.

Deel dit nieuws: Twitter Twitter Google E-mail

Schrijf je in voor de IZB nieuwsbrief