De werkwijze van IZB-Focus voor missionaire toerusting in gemeenten vindt niet alleen breed weerklank in Nederland. Ook in Frankijk is er belangstelling voor de aanpak.

Jan-Maarten Goedhart en Martijn van den Boogaart bezochten in oktober 2018 samen met Tim Verduijn, regiocoördinator Frankrijk van de GZB, gemeenten in Montpellier, Ganges, Le Vigan en St. Hippolyte du Fort. Kleine geloofsgemeenschappen, zoals de meesten van het kerkverband (UNEPREF) dat 3000 leden telt, verdeeld over 50 gemeenten. Ze ontmoetten er geëngageerde predikanten en kerkenraadsleden.

Ondanks die verschillen met de Nederlandse cultuur, zijn de vragen waar gemeenten voor staan vergelijkbaar. ‘We merkten veel herkenning toen we vertelden over onze nieuwe manier van kijken naar de gemeente, waarbij de ‘samengekomen gemeente’ gericht is op toerusting van de ‘uitgezonden gemeente’ om doordeweeks geloof en dagelijks leven te verbinden. Het accent van missionair werk verplaatst zich van losse evangelisatie-activiteiten, naar een missionaire levensstijl. ‘Het klinkt zo eenvoudig, maar het verandert alles’, zei een ouderling.’

‘Samen met de vier genoemde Zuid-Franse gemeenten –  één in de grote stad, drie op het platteland – bereiden we nu een pilotproject voor. De Franse gemeenten hebben veel belangstelling voor de ‘leergemeenschap’,  waarin ervaringen worden uitgewisseld. ‘Het zou mooi zijn als gemeenten elkaar over en weer tot steun kunnen zijn, ook over de landsgrenzen heen. Daarbij hopen we zelf minstens zoveel te leren.’

De predikanten van de gemeenten hopen in het voorjaar van 2019 een werkbezoek te brengen aan Nederlandse gemeenten die een IZB-Focusproject hebben doorlopen. ‘Het is mooi om te zien hoe we op deze manier de samenwerking met de GZB verder kunnen verdiepen en verbreden. Dat is voor beide organisaties een belangrijke prioriteit voor de komende jaren.’

Deel dit nieuws: Twitter Twitter Google E-mail

Schrijf je in voor de IZB nieuwsbrief