Jaap van den Born gaat met ingang van het nieuwe jaar aan de slag bij IZB-Focus voor de ondersteuning van gemeenten in Groningen, Friesland en Drenthe. Hij blijft parttime werkzaam in zijn huidige functie als hoofd van een onderzoekslaboratorium van het Universitair Medisch Centrum in Groningen.  Hij gaat voor twee dagen per week aan de slag voor Focus.

In het seizoen 2016-2017 heeft de IZB samen met de Gereformeerde Bond een luisteronderzoek uitgevoerd in gemeenten in Groningen, Friesland en Drenthe. Vanuit menselijk perspectief is de toekomst van de kerk daar wankel. De gemeenten zijn doorgaans klein en het is moeilijk om staande te blijven.. Uit het onderzoek kwam naar voren dat een structurele begeleiding van kerkenraden, predikanten en gemeenten is gewenst. Niet alleen voor het geestelijk leidinggeven aan de gemeente, ook voor de missionaire contacten.  Jaap van den Born: ‘Als het gaat over de missionaire roeping van de kerk is er ook veel verlegenheid. Tegelijk proef je in gesprekken een diep verlangen dat de gemeente weer zal opleven. Dáár wil ik met ambtsdragers en gemeenteleden over in gesprek, om hen te inspireren en samen te ontdekken hoe we de boodschap van het evangelie in onze context kunnen delen. We moeten de negatieve spiraal, ook in ons denken over de kerken in het noorden, doorbreken. Een kleine kerk kan ook betekenisvol zijn.’

Met Jaap van den Born krijgt IZB-Focus iemand in huis die zeer betrokken is op het missionaire werk, die woonachtig is in het noorden en bovendien beschikt over ruime ervaring in kerkenraadswerk. Jaap maakt al zeven jaar deel uit van het IZB-bestuur en is vertrouwd met de programma’s van IZB-Focus en IZB-Impact. Ook in zijn positie als voorzitter van de wijkgemeente Martinikerk in Groningen heeft hij veel met de IZB te maken gehad: via de aanstelling van missionair predikant Pieter Versloot en via het missionair-diaconale werk in Het Pand, waar Jan Waanders aan verbonden is.

Vanaf januari zal Jaap met gemeenten in de noordelijke provincies in gesprek gaan over IZB-Focus. ‘Dat is maatwerk. Waar nodig passen we het programma aan, al naar gelang de context. En als de afzonderlijke gemeenten te klein zijn, voegen we enkele samen bij één traject.’ Verder zal hij als ‘ambassadeur‘ langsgaan bij predikanten en gemeenten om het missionaire verlangen aan te wakkeren en samen te zoeken naar nieuwe mogelijkheden. Jaap: ‘Het is mijn verlangen dat de kennis en ervaring van de IZB meer en beter beschikbaar komt voor de gemeenten in het Noorden, zodat die kunnen groeien in geloof en missionaire presentie.’

Deel dit nieuws: Twitter Twitter Google E-mail

Schrijf je in voor de IZB nieuwsbrief