Het Focustraject biedt ook materiaal voor onze jongeren (tieners 16- en 16+; kinderen groep 3,4,5 / 6,7,8). Parallel aan het materiaal voor de gesprekskringen is dit materiaal ontwikkeld in samenwerking met de HGJB. Wij zoeken een gemeentebrede benadering; daar horen onze jongeren en kinderen natuurlijk helemaal bij.

Wat het tienermateriaal betreft: bij de start van het traject is het een afweging op welke plaats dit het beste kan worden ingezet, via de jeugd- en tienerclubs of de catechese. Er moet hier een keuze worden gemaakt, omdat veel jongeren zowel de catechese volgen als de club/vereniging. Inmiddels zijn er diverse praktijkvoorbeelden beschikbaar van de inzet van Focus bij de catechese, zoals in de Joriskerkgemeente te Amersfoort.

Focus richt zich sterk op de persoonlijke navolging van Jezus Christus in de praktijk van het dagelijkse leven. Is dat wel iets voor onze jongeren, die vaak nog volop bezig zijn met de zoektocht van het geloof? Zien zij zichzelf als leerlingen van Hem? Regels zijn sowieso lastig: staan zij er wel open voor om keuzes te maken die passen bij het geloof?

Die vragen zijn niet anders dan bij ‘gewone’ catechese. Het komt erop aan dat de catecheet zich niet opstelt als een tegenover, met een houding die uitdrukt ‘hoe het eigenlijk zou moeten’. Maar samen met onze jongeren zoekt naar de weg, vanuit een zelfde verlegenheid naar onderwijs van Jezus zelf, dàt geeft aansluiting. Wij zijn samen lid van dezelfde gemeente, wij maken samen deel uit van het verbond dat God met zijn gemeente gesloten heeft.

De ervaring leert dat juist de persoonlijke vraagstelling die ook bij het Focus-jeugdmateriaal wordt gehanteerd, de dingen op scherp zet. Jongeren houden daarvan. De nuancering die volwassenen nog wel eens aanbrengen, zoeken zij juist niet: laat maar helder zijn, waar het op aankomt. Misschien zijn wij wel al te voorzichtig.

Daarbij komt dat jongeren hun weg zoeken in een samenleving waarin meer dan ooit duidelijk wordt dat een persoonlijke keus voor het dienen van God en het volgen van Jezus noodzakelijk is. In hun vriendenkring, op school en in hun (bij)baan worden zij vaak met een ‘andere’ wereld geconfronteerd die veel invloed heeft. De geestelijke wapenrusting is nodig (Efeze 6) om toegerust in het leven te staan. Daar wil Focus graag aan bijdragen.

Als voorbeeld van een Focusgemeente waar het jongerenmateriaal gebruikt wordt: een beeld uit de Joriskerkgemeente te Amersfoort, waar onlangs werd nagedacht over het thema: ‘Jezus spreekt ons aan’, de toespraak van Jezus in de synagoge te Nazareth (Lukas 4:16-30). Zij hebben er een creatieve verwerking van gemaakt.

 

 

 

Deel dit nieuws: Twitter Twitter Google E-mail

Schrijf je in voor de IZB nieuwsbrief