Leendert Wolters, uitgezonden naar Praag vanuit de Joriskerk, en gemeentelid Gerben Bosma gaan via een briefwisseling met elkaar in gesprek over het Focustraject.

Hoi Gerben, beste Joris!

Nou, wij lazen in de weekbrief dat jullie met gestrekt been het nieuwe seizoen zijn ingegaan en een Focusdienst hadden rond Jeremia 29. Dat klinkt overigens ook wel als een behoorlijke accentverschuiving sinds vorig seizoen. Focus op de stad, de plek waar je woont.

Precies dat hoofdstuk is voor ons een belangrijk Bijbels uitgangspunt geweest in onze roeping naar Praag. En nog steeds. Omdat deze brief van Jeremia, van God, destijds bij de ballingen als een bom moet zijn ingeslagen. Zoek vrede voor de samenleving, de welvaart van de stad. Dat vraagt om een verandering van blik en houding. Het is voor ons heel gemakkelijk om Praag af te schilderen als een modern Sodom of Gomorra. Met ons kerkgebouw tussen de bordelen, dronken zwervers in het park en een corrupte Tsjechische regering. Wat is jouw eerste gedachte als je zondagsavonds de Joris uitloopt en de terrasjes op de Hof vol zitten?

Het vraagt dus om een wilsbesluit tot een andere focus. De stad te zien als een potentiele plek voor Gods Koninkrijk. Bidden voor Praag, juist nu er hier politieke onrust is.

Nou ja… bidden lukt natuurlijk wel. Waar wij mee worstelen is, hoe we elkaar in de kerk kunnen uitdagen om ook echt de bloei van de stad te zoeken en bevorderen. Hoe doen jullie dat in de Joriskerk, individueel en als gemeenschap? We zien uit naar jullie antwoord!

Leendert en Nelleke

Hoi Leendert en Nelleke,

Inderdaad, de toon is meteen gezet dit seizoen met de focus op de stad, de plek waar we wonen! Nou ja, ‘wonen’, een groot deel van de gemeente woont buiten (het centrum van) Amersfoort. En daar heb je het al, dat doet zomaar ook wat met de focus op de stad…

Je vroeg wat mijn eerste gedachte is als ik de Joris uitloop en de terrasjes op de Hof vol zitten. Van het antwoord dat mij in alle eerlijkheid als eerste te binnen schoot, schrok ik wel: ik denk vaak eigenlijk niet zoveel. Het is meer zo van: ‘Ah, wat gezellig, al die mensen. En wij net een mooie dienst achter de rug; wat is God toch goed.’
Maar Gods goedheid waait bij wijze van spreken niet vanzelf over de terrasjes. Niet voor niets sluit de kerkdienst af met: ‘wees een zegen’.

Mooi wat je schreef over de plek van Jeremia 29 in jullie roeping naar Praag. De stad als een potentiële plek voor de groei van Gods Koninkrijk. Dank dat jullie ons daarin voorgaan. Je bewust zijn van je omgeving. Met Christus’ blik leren kijken. Focus op Zijn bedoeling voor een concrete plek. Waar we ook wonen. Juist misschien wel vooral waar geen kerkgebouw (meer) staat. Zoals Network Praha: de goedheid van God tot in de haarvaten van de stad.

Hoe wij dat doen in de Joris? Ik ga dat de volgende keer proberen concreet te maken.

Gerben

Lees meer over het werk van Leendert en Nelleke via www.gzb.nl/woltersinpraag. Hier zijn ook meer brieven te vinden van de briefwisseling tussen Leendert en Gerben.

 

Deel dit nieuws: Twitter Twitter Google E-mail

Schrijf je in voor de IZB nieuwsbrief