Op1 november is André Walhout gestart als trajectbegeleider. Hij begeleidt de komende twee jaar de gemeente van Nieuwerkerk aan den IJssel die aan de slag gaat met het IZB Focustraject.

André Walhout studeerde theologie en heeft een aannemersbedrijf. ‘Dat klinkt misschien wat wonderlijk: een aannemer aan het werk in de kerk en dan niet aan het dak of de muren, maar met de gemeente en haar roeping. Toch hebben deze twee sporen, de kerk en het ondernemen, voor mij steeds naast elkaar gelopen. Toen ik het aannemingsbedrijf startte, groeide het werk en heb ik mijn aandacht moeten beperken tot het werk in de kerk waarvan ik lid ben en mijn onderneming. Steeds was het daarbij mijn inzet om me ter beschikking te stellen voor de dienst aan God en de gemeente. Nu ik bij de IZB aan het werk zal gaan in Nieuwerkerk, opent zich een mooie gelegenheid om mijn oude roeping weer ter hand te nemen.’

Als missionair ouderling in de Sint Jansgemeente in Gouda maakte André al kennis met het Focustraject. ‘Ik merkte hoezeer me dat inspireerde en het verlangen opriep om weer in de kerk te gaan werken. Ik hoop dat ik mensen op het spoor kan zetten van een ontmoeting met Christus, omdat ik weet dat Hij mensen in beweging zet. Dat kan niet zonder betekenis zijn. Ik moet daarbij denken aan Romeinen 12 waarin we worden opgeroepen om onszelf als een levend offer geven aan God. Dat beperkt zich niet tot de zondag, maar gaat over je hele leven. Ik vind het mooi dat Focus juist daar op inzet en ik hoop daar als trajectbegeleider veel van te zien en te proeven, mensen te bevragen en getuigenissen te horen.’

Deel dit nieuws: Twitter Twitter Google E-mail

Schrijf je in voor de IZB nieuwsbrief