Twee jaar lang hebben we als IZB, GZB en HGJB samen hard gewerkt aan de ontwikkeling van Focusmateriaal voor zes blokken voor verschillende leeftijdsgroepen. Ieder vanuit zijn eigen expertise: missionaire toerusting van de kerk in Nederland, vanuit de wereldkerk en het jeugdwerk. Nu is al het gesprekmateriaal voor de Focustrajecten compleet: 45 uitgaven! Wat was het mooi dat samen te doen en het resultaat mag er zijn… Het Focusmateriaal wordt al volop in gemeenten gebruikt. En onze samenwerking onder Focusvlag gaat verder: Er wordt aanvullend Focusmateriaal ontwikkeld en daarnaast gaan jongeren in het kader van Focus met de GZB op experience-reis, er wordt gewerkt aan Focus wereldwijd en de HGJB adviseert Focusgemeenten over jeugdwerk.

Ligt de materiaalontwikkeling nu stil bij Focus? Nee! Alle gesprekken worden grondig geëvalueerd en zo nodig herschreven om ze in het najaar opnieuw uit te geven en te bundelen in twee jaarbundels (blok 1, 2 en 3 en blok 4, 5 en 6). Verder komt er in oktober een speciaal Focuskatern over gebed met daarin 3 gesprekken. Daarnaast willen we een slag in de digitalisering van het materiaal slaan, zodat bijvoorbeeld up-to-date handleidingen en resources ook online en als e-readers beschikbaar komen.

Wil je in een rondetafelgesprek over het gesprekmateriaal van blok 1, 2 en 3 meepraten, dan ben je op 1, 3 of 4 oktober om 19:00 uur van harte welkom op het IZB-kantoor in Amersfoort. We luisteren graag naar je ervaringen met het Focusmateriaal! Meld je aan via focus@izb.nl .

Deel dit nieuws: Twitter Twitter Google E-mail

Schrijf je in voor de IZB nieuwsbrief