Focus experience

Inspirerende jongerenreizen naar Duitsland en Praag

In Focus willen we samen leren hoe we ons geloof verbinden met het leven van elke dag: onze buurt, onze vrienden, onze school/studie of ons werk. We stimuleren elkaar om hierover actief na te denken, maar kijken daarbij ook over de grens. Hoe leven andere christenen met God?

In samenwerking met de GZB organiseren we daarom twee inspirerende jongerenreizen:

 • Schwerin, Duitsland: 25 – 28 oktober 2019
 • Praag, Tsjechië: 8 – 11 november 2019

 

Tijdens deze reizen krijg je de kans om met andere jongeren uit Nederland en buitenland te ontdekken hoe je op Jezus gericht kunt leven!

 

Wat gaan we doen in Praag?

In Praag hebben een gevarieerd programma met onder andere:

Andere jongeren ontmoeten en met andere ogen kijken
Je gaat op pad met jongeren uit andere Focus-gemeenten. Je beleeft het veelkleurige Praag op een unieke manier, anders dan de gemiddelde toerist. Je ontdekt vooral hoe mensen daar leven en welke plek God in Praag heeft.

Je leven en geloof delen met Praagse christenen
Praagse christenen laten zien hoe zij leven, hoe zij Jezus volgen, hoe zij zoeken naar manieren om te geloven op hun plek. Ze zijn ook benieuwd naar jouw verhaal. En samen ga je in gesprek rond een open Bijbel.

Ervaren hoe je als kerk betekenis kunt hebben
De meeste Tsjechen moeten weinig hebben van de kerk. ‘Network Praha’ is een nieuwe vorm van gemeente-zijn waarbij kleine groepjes christenen wekelijks samen komen, hun leven delen en anderen uitnodigen mee te doen. Wij doen ook mee en horen verhalen over hoe deze manier van gemeente-zijn is ontstaan.

In beweging komen voor anderen
We lopen mee met christenen in Praag die zich inzetten voor mensen aan de rand van de samenleving. We horen hoe je als christen verschil kunt maken en wat dit van je vraagt.

Het gedetailleerde programma wordt tijdens de voorbereidingsbijeenkomsten besproken.

Wanneer is de reis naar Praag precies en hoe reizen we?

In samenwerking met de GZB organiseren we de inspiratiereis naar Praag van vrijdag 8 t/m maandag 11 november 2019.

Dit weekend hebben gekozen, omdat we dan de mogelijkheid hebben om één van maandelijkse kerkdiensten van Network Praha bij te wonen.

Om te zorgen dat we de hele vrijdag kunnen gebruiken voor het programma in Praag vertrekken we al op donderdagavond 7 november begin van de avond vanaf Schiphol. Met het late vertrektijdstip hopen we ervoor te zorgen dat jullie wel nog donderdag een groot deel van de dag naar school of werk kunnen.

Op maandag hebben we in de ochtend nog programma. In de middag gaan we naar de luchthaven. We hopen eind van de middag weer in Amsterdam aan te komen. Dat betekent dat jullie op dinsdag weer naar school of werk kunnen.

Wat gaan we doen in Schwerin?

In Schwerin hebben een gevarieerd programma met onder andere:

Andere jongeren ontmoeten en met andere ogen kijken
Je gaat op pad met jongeren uit andere Focus-gemeenten. Je beleeft het leven in een Duits stadje op een unieke manier, heel anders dan de gemiddelde toerist. Je ontdekt vooral hoe mensen daar leven en hoe God ook in Schwerin aan het werk is.

Je leven en geloof delen met christenen in Schwerin
Christenen van verschillende gemeenschappen in Schwerin laten zien hoe zij leven, hoe zij Jezus volgen, hoe zij zoeken naar manieren om te geloven op hun plek. Ze zijn ook benieuwd naar jouw verhaal. En samen ga je in gesprek rond een open Bijbel.

Horen hoe je als christenen aanwezig kunt zijn in je wijk
Schwerin ligt in één van de meest seculiere delen van Duitsland. In de stad zijn allerlei pioniersplekken gestart die in verschillende wijken nieuwe, kleinschalige gemeenschappen laten groeien. We bezoeken één daarvan: het Patchwork Center (https://schwerin.feg.de/patchwork-center.html) en gaan in gesprek over hoe dit is ontstaan en wat ervan kunnen leren.

Ervaren hoe het voelt om betrokken te zijn bij een pioniersplek
We gaan met Gerard en Janneke de Wit, die via de GZB in Schwerin werken, op bezoek in de wijk waarin zij net zijn gaan wonen om een nieuwe pioniersplek te starten. Samen met hen gaan we aan de hand van opdrachten kijken naar wat er in deze wijk speelt en denken we mee met wat dat kan betekenen voor hun pioniersplek.

Het gedetailleerde programma wordt tijdens de voorbereidingsbijeenkomsten besproken.

 

Wanneer is de reis naar Schwerin precies en hoe reizen we?

In samenwerking met de GZB organiseren we de inspiratiereis naar Schwerin van vrijdag 25 t/m maandag 28 oktober 2019. Dit is voor de regio’s midden en noord het laatste weekend van de herfstvakantie.

We reizen met auto’s naar Schwerin. Om te zorgen dat we de hele vrijdag kunnen gebruiken voor het programma, vertrekken we al op donderdagmiddag rond 15.00 uur. We komen dan rond 22.00 uur aan in Schwerin.

Op maandag hebben we in de ochtend nog programma. Aan het eind van de ochtend stappen we weer in de auto voor de terugreis. Dat betekent dat we rond 19.00 uur weer in Nederland hopen te zijn.

 

Hoeveel jongeren kunnen mee met de reis?

In 2019 kunnen in totaal 10 jongeren mee per reis.  We zouden het mooi vinden als uit elke Focus gemeente elk geval 2 jongeren deelnemen.

Wie zoeken we?

 • Je bent tussen de 18 en 25 jaar
 • Je bent gemotiveerd om met leeftijdsgenoten op zoek te gaan naar inspiratie voor geloven en gemeente-zijn in deze tijd
 • Je vindt het leuk om die inspiratie voor en na de reis te delen met je gemeente
 • Je kunt deelnemen aan de voorbereidingsbijeenkomsten op 11 september en 9 oktober 2019 ’s avonds. Deelname aan deze bijeenkomst is voorwaarde om mee te kunnen.

Hoe werkt de aanmelding?

Als ze je geïnteresseerd bent om mee te gaan kun je je opgeven bij de Focusgroep, de trajectbegeleider of de predikant van je gemeente.

Leg als je je aanmeldt ook uit wat je motivatie is om met de reis mee te gaan. Dat neemt de Focusgroep mee bij de keuze van de deelnemers uit jouw gemeente.

De deadline voor de inschrijving is 15 juni 2019.

Na de sluitingsdatum zal de Focusgroep de aanmeldingen bespreken en een keuze maken wie mee mogen. Ze zullen zo snel mogelijk – in elk geval voor 30 juni – contact met je opnemen om je te laten weten of je mee kunt.

Als je mee kunt zal je  naam, email en telefoonnummer worden doorgegeven aan de GZB. De GZB stuurt je dan een officieel inschrijvingsformulier. Pas als je dat formulier hebt teruggestuurd is je inschrijving definitief.

 

Wat gaat de reis kosten en wie betaalt wat?

De reis kost 475 euro p.p. Dat is inclusief vliegtickets, reisverzekering, accommodatie, maaltijden en vervoer ter plekke.

We verwachten dat jij persoonlijk 150 euro bijdraagt aan de kosten van de reis. Dit bedrag moet je vóór de eerste deelnemersbijeenkomst in september overmaken aan de GZB. De GZB stuurt je hierover apart een mail als je je hebt ingeschreven.

Voor het resterende bedrag van 325 euro zal de Focusgroep fondswerving in je gemeente doen. Jij hoeft je daar geen zorgen over te maken, maar de Focusgroep kan je uiteraard wel vragen om in het kader van de fondswerving iets over de reis te vertellen aan de gemeente.

Hoe bereiden we ons voor op de reis?

We willen jullie graag laten kennis maken met elkaar. Ook informeren we jullie over het programma en hoe we jullie ervaringen willen gebruiken voor de gemeente. Daarom hebben we twee ontmoetingen gepland. Juist omdat het niet ‘zomaar’ een reis is, rekenen we erop dat iedereen bij deze bijeenkomsten aanwezig is.

De bijeenkomsten voor beide reizen doen we gezamenlijk.

De twee bijeenkomsten staan gepland op de volgende data:

 • Woensdag 11 september 2019, 18.30 – 21.30 uur op het kantoor van de GZB in Driebergen

Doel: samen eten, kennismaken met elkaar, achtergronden Focus, programma in Praag en Schwerin, opdracht voor tweede bijeenkomst

 • Woensdag 9 oktober 2019, 18.30 – 21.30 uur op het kantoor van de GZB in Driebergen

Doel: samen eten, interculturele communicatie, doorpraten over de doelen van Focus en de rol die deze reis daarin heeft voor je gemeente, praktische informatie over de reis en het programma

 

Zet deze data dus alvast in je agenda!

 

In de periode tussen de eerste en de tweede voorbereidingsbijeenkomst is het de bedoeling dat de jullie hun supportgroep nadenken over wat relevante leervragen zouden zijn voor jullie zelf en voor de gemeente. Wat willen we in Praag en Schwerin leren over christen-zijn en missionaire-gemeente-zijn in deze tijd?

 

We gaan ook namens de gemeente. Wat betekent dat?

Inderdaad, de Experience-reis is niet alleen een experience voor jou, maar ook voor je gemeente. Voor, tijdens en na de reis wordt de hele gemeente betrokken. Samen met een supportgroep denk je na hoe jouw ervaringen tijdens reis een inspiratie kunnen worden voor de hele gemeente.

Het is de bedoeling om dat je gemeente op de volgende manieren meedoet met de reis:

 1. Mee-denken: in het voorbereidingstraject denken jullie na wat jullie leervragen zijn. Die leervragen zijn enerzijds persoonlijke vragen en anderzijds ook de leervragen van de gemeente. We vragen de gemeente om – via de supportgroep – met jullie mee te denken wat goede vragen zouden zijn.
 2. Mee-helpen: jullie gaan namens de gemeente op reis. Dat blijkt ook in de financiering van de reis. Jullie betalen een eigen bijdrage van 150 euro voor de reis. We vragen de gemeenteleden om samen de overige 325 euro p.p. (dus 650 euro als 2 jongeren meegaan).
 3. Mee-leven: tijdens en na de reis zullen de jongeren hun verhalen delen met de gemeente. Op die manier kan de gemeente meeleven.
 4. Mee-bidden: Bidden voor de jongeren voor, tijdens en na de reis. In het bijzonder ook in de diensten op de zondag voor ze vertrekken, als ze in Praag of Schwerin zijn en als ze terug zijn gekomen.
 5. Mee-doen: Als de jongeren terugkomen zullen ze het geleerde niet alleen delen in verhalen, maar ook vertalen in een ‘in beweging’ opdracht voor de gemeente en gemeenteleden.

 

Wat is een supportgroep en wat is hun rol?

Het lijkt ons goed om de betrokkenheid van de gemeente heel concreet te maken door een groep van 3-5 mensen te speciaal te vragen om van september t/m december 2019 jullie te begeleiden. Deze groep noemen we een supportgroep. Je zou het ook een soort tijdeljke mini-TFC (thuisfront-commissie) kunnen noemen.

De supportgroep helpt jullie bij het opstellen van leervragen die relevant zijn voor jullie zelf en voor de gemeente. De supportgroep is extra betrokken tijdens de reis en helpt jullie na de reis met nadenken over hoe jullie kunnen presenteren wat jullie hebben geleerd en wat jullie heeft geïnspireerd.

Jullie mogen zelf aan de Focus-trajectgroep een aantal mensen aandragen die je graag in je supportgroep zou willen zien. Samen met de Focus-trajectgroep zorg je ervoor dat de mensen in je supportgroep een goede afspiegeling zijn van de gemeente (man/vrouw, jong/oud, etc). Je stemt vervolgens af met de Focus-trajectgroep wie wie benadert.

Het is de bedoeling dat de supportgroep bekend is voor de eerste voorbereidings-bijeenkomst op 11 september 2019.

 Het is de bedoeling dat je voor 9 oktober 2019 in elk geval één keer met je supportgroep bij elkaar komt om kennis te maken en na te denken over de opdracht die jullie moeten maken voor de tweede  voorbereidings-bijeenkomst. Tijdens die bijeenkomst kunnen jullie ook verdere afspraken maken over meeleven tijdens de reis.

Het is handig om deze bijeenkomst ook al voor 11 september te plannen.

Na de reis helpt de supportgroep jullie bij het voorbereiden van de presentatie(s) voor de gemeente over de reis, wat je in Praag of Schwerin hebt geleerd en aan inspiratie hebt opgedaan. Ook denken ze mee over wat dat betekent voor de gemeente en hoe de gemeente met een praktische opdracht aan de slag zou kunnen gaan met wat jullie hebben geleerd.

Wie begeleidt ons tijdens de reis?

De praktische organisatie van de reis is in handen van de GZB. Inhoudelijk wordt de reis voorbereid door GZB en IZB samen.

Tijdens de reis gaan als begeleiders vanuit Nederland medewerkers van de IZB of GZB mee. Zij leiden ook de twee voorbereidingsbijeenkomsten.

Ter plaatse wordt de groep ook nog begeleid door de zendingswerkers die namens de GZB in die plek werkzaam zijn. In Praag zijn dat Leendert en Nelleke Wolters en in Schwerin Gerard en Janneke de Wit.

Wat waren ervaringen van de jongeren die 2017/2018 meegingen?

Deel deze pagina:TwitterTwitterGoogle+E-mail

Schrijf je in voor de IZB nieuwsbrief