Laden Evenementen

In samenwerking bieden Areopagus en de Theologische Universiteit van Apeldoorn op 13 en 14 september 2018 een cursus aan voor predikanten (en proponenten) met het oog op de prediking rond een reformatorisch thema. De keuze voor bovenstaand thema is ingegeven door het feit dat dit jaar op allerlei manieren aandacht gegeven wordt aan 400 jaar Dordt. In de Dordtse Leerregels wordt beleden dat verandering van het hart (de wedergeboorte) met name geschiedt onder en door de verkondiging van het evangelie.…

In samenwerking bieden Areopagus en de Theologische Universiteit van Apeldoorn op 13 en 14 september 2018 een cursus aan voor predikanten (en proponenten) met het oog op de prediking rond een reformatorisch thema. De keuze voor bovenstaand thema is ingegeven door het feit dat dit jaar op allerlei manieren aandacht gegeven wordt aan 400 jaar Dordt. In de Dordtse Leerregels wordt beleden dat verandering van het hart (de wedergeboorte) met name geschiedt onder en door de verkondiging van het evangelie. In de preek spreken wij dus leven-wekkende woorden. De vraag is: hoe werkt dat dan? Moeten wij bij de verandering van het hart denken in termen van substantie of in termen van relatie? En verder, hoe geef je daar zó woorden aan, dat de preek niet vervalt tot een beschrijving van of een oproep tot verandering, maar deze zich door de verkondiging heen daadwerkelijk voltrekken kan? Prof. dr. Maarten J. Kater en dr. Paul J. Visser leiden de tweedaagse cursus.

Dr. Wim Verboom zal een praktisch-theologische bijdrage leveren waarin hij ingaat op de vraag hoe het belijden van Dordt vruchtbaar gemaakt kan worden voor de preek. We zullen ook praktisch bezig zijn en vragen van de deelnemers om tijdens de tweedaagse een preekschets te schrijven over één van onderstaande teksten Ez. 36: 26-27, Joh.3:3, 1 Petr.1:3 of 23, 1 Petr.2:2.

Wij zien uit naar een verrijkende tweedaagse rond een centraal bijbels thema!

Lees hier meer en meld u aan.

Deel dit evenement: Twitter Twitter Google+ E-mail