Laden Evenementen

Dr. Kees van Ekris heeft zondag 7 juli afscheid genomen van de Hervormde gemeente in Zeist (Bethelkerk), in verband met zijn fulltime aanstelling als studiecoördinator bij Areopagus. Zondag 29 september zal hij daartoe worden bevestigd als predikant met een bijzondere opdracht. De bevestiging- en intrededienst zal plaatsvinden in de avonddienst van de Adventkerk in Amersfoort (Ringweg Kruiskamp 74, 3814 TE), aanvang 18.30 uur.

Partnerschap
De wijkgemeente Adventkerk zal in de komende tijd partner zijn van Areopagus bij het ontwikkelen van ‘instrumenten’ om in kerkelijke gemeenten een goed gesprek te voeren over het houden én horen van preken; dus zowel voor de predikanten als voor de hoorders.

In veel gemeenten leven vragen en soms ook spanningen rondom de preek als belangrijk onderdeel van de liturgie. Het valt vaak niet mee om daarover tot een goed, constructief gesprek te komen. Areopagus wil gemeenten helpen om dit gesprek op een zinvolle manier te voeren en gemeenteleden helpen om te luisteren naar een preek. Een preek vraagt immers ook om een goede luisterhouding. Daarnaast is het de bedoeling dat het gesprek in de gemeente eraan bijdraagt dat de training van predikanten verdiept en  verrijkt wordt met de ervaringen van luisteraars.

Om deze gespreks- en luisterinstrumenten te ontwikkelen zijn de Adventkerk en de IZB een samenwerking aangegaan. Dat betekent onder andere dat Kees van Ekris eens per zes weken in een avonddienst zal voorgaan. Na deze dienst vindt met een kring hoorders een gesprek plaats om verschillende facetten van preken te bespreken. Daarbij komen vragen aan de orde als: ‘Waar was je onder de preek?’ ‘Waar haakte je af/aan en waarom?’ Via dergelijke vragen, die het niveau van ‘wat vond je ervan’ overstijgen, komen we dimensies van het (s)preken en luisteren op het spoor die van belang zijn voor de ontwikkeling van de ‘hulpmiddelen voor het gesprek over de preek’. Deze gesprekken worden geleid door de plaatselijke predikant Hendrik Mosterd en Kees van Ekris.

Deel dit evenement: Twitter Twitter Google+ E-mail