Zoek

Informatie en data Existentieel bijbellezen en authentiek preken 2020-2021

De data van de gespreksgroepen op de diverse locaties.
Locatie/ bijeenkomst
Hoogeveen (woe-mo) 7 oktober 2020 di 3 november 2020 2 december 2020 3 februari 2021 3 maart 2021 7 april 2021 2 juni 2021 1 september 2021 29 september 2021 27 oktober 2021
Nijkerk (woe-mo) 14 oktober 2020 11 november 2020 13 januari 2021 10 februari 2021 di 9 maart 2021 14 april 2021 9 juni 2021 8 september 2021 6 oktober 2021 10 november 2021
Rotterdam (di-mo) 17 november 2020 19 januari 2021 16 maart 2021 20 april 2021 18 mei 2021 15 juni 2021 14 september 2021 12 oktober 2021 16 november 2021 30 november 2021
Hoogblokland (di-mi) 24 november 2020 26 januari 2021 23 maart 2021  woe 28 april 2021 25 mei 2021 22 juni 2021 21 september 2021 26 oktober 2021 23 november 2021 7 december 2021

1. WIE BEN JIJ ALS INSTRUMENTDe sessies zijn praktisch opgebouwd uit tussen- en kernoefeningen om vaardigheden eigen te maken en worden onderbouwd met theorie en theologie.

Als predikant ben je zelf het instrument, de intermediair tussen God en mens. Wie ben je als mens, als prediker? Waar loop je tegenaan of wat geeft je energie? Inzicht in wie jezelf bent geeft je informatie over hoe je functioneert en hoe je de woorden van de bijbel hoort, begrijpt en verwerkt. Beschrijf dit vooraf in enkele zinnen voor jezelf.

De eerste bijeenkomst zal vooral gericht zijn op het ontdekken en afstemmen van de ‘instrumenten’, om jezelf en de A/ander te kunnen verstaan. We gebruiken hierbij de Communicatietest van 7Life, die vooraf is gemaakt en waarvan de resultaten bekend zijn. De communicatie-coach Janine Pormes zal een bijdrage leveren aan de bespreking van de resultaten.

2. ONTVANKELIJK LEZEN
Met de (nieuwe) inzichten vanuit les 1 gaan we een Psalm 27 lezen: ‘kijken en luisteren’.
Wat staat er, wat hoor ik, wat haakt er, wat raakt aan mijn eigen leven, wat doet dit met me?
Lukt het je om de woorden te ontvangen zonder gelijk alle theologische kennis in te zetten. En lukt het om dit te delen met elkaar.

3. VIJF GRONDNOTIES VOOR EXISTENTIËLE PREDIKING
Kees van Ekris benoemde eerder deze 5 grondnotities
1 Uitgaan van de realiteit van God
2 Serieus nemen hoe die werkelijkheid van God onder druk staat
3 De werkelijkheid van God in het gewone leven
4 De werkelijkheid van God in het leven van niet-gelovigen
5 De werkelijkheid van God als geestelijke strijd
Wat is jouw boodschap!? Wat geloof en zie je ervan! Onderzoek hoe je als instrument verbonden bent met je boodschap of waar je meer in wilt oefenen.
We lezen Genesis 12 waar God als de Levende verschijnt in het leven van Abraham.

Lees vooraf de hand-out ‘De vijf grondnoties voor existentiële prediking’ en beantwoord de vragen hoe deze zich verhouden tot je eigen leven en hoe je er aandacht aan geeft in je prediking of waar je meer in wilt oefenen.

4. VERDIEPING – EXISTENTIËLE VERIFICATIE
Paulus wil een voorbeeld zijn voor de gemeente. Zo schrijft hij: Wat u ook geleerd en ontvangen en gehoord en in mij gezien hebt, doe dat (Fil 4 vs 9).

Wat verkondig jij met je leven.
Hoe maak je de navolging van Christus zichtbaar, in al je kwetsbaarheid!?
Een les in ontwapenen: als mens met alle sores -gezin, relaties, karakter, geloof, tradities, tijdsgeest, twijfels etc.- aan het licht (durven) komen.
We lezen met elkaar Efeze 3, waar Paulus zijn eigen leven en verlangen inbrengt.

Lees vooraf:
Rudolf Bohren, Predigtlehre, blz. 388 t/m 401.

5. PREKEN IS ZICHTBAAR MAKEN
Je hebt je verdiept in wie jij bent en hoe je woorden van God tot je neemt. Als predikant ben je ook de brug, de verbinder, de intermediair tussen God en mensen. Je begeeft je op twee oevers, hoe krijg je de boodschap van de ene kant naar de andere. Mensen vragen: wat moet ik me erbij vóórstellen!?

Je kunt iets pas overbrengen als het plaatje/het beeld voor jezelf duidelijk is, daarvoor ben je steeds de teksten binnengegaan. We gaan ons aan de hand van enkele teksten (Jer. 1, 3, 18 en Joh. 10) oefenen in het visualiseren met woorden. Dit is een vorm van openbaren, ontvouwen. Zo word je als eerste ontvanger de doorgever.

6. RELATIONELE HERMENEUTIEK
Welke sleutel hanteren we om de Bijbel te lezen? Dat is een fundamentele vraag in het preekproces. In de hermeneutiek vallen veel beslissingen die vèrgaande consequenties hebben voor de verkondiging.
Veel bijbelse kernwoorden zijn relationele woorden: liefhebben, vertrouwen, belijden, bekeren, onderwijzen, zegenen enz. In deze bijeenkomst krijg je input vanuit de relationele hermeneutiek, zoals we die binnen Areopagus bepleiten. En we lezen een bijbelgedeelte (Mat. 12:1-21) waarin je opnieuw oefent om de beweging te maken van toeschouwer naar deelnemer, om te ontdekken hoe een hermeneutische horizonversmelting plaatsvindt.

Lees vooraf:
W. Dekker, J. Douma, Dichtbij de hoorder, p. 25 t/m 44.
Hand-out Paul Visser, Het gaat er relationeel aan toe

7. WIE IS DE ONTVANGER
Weet je wat er leeft bij je hoorders? Waar slaan ze op aan? Wat blijft onder de radar?
Door middel van vragen en feedback verzamel je informatie uit jouw praktijk.
Echter, informatie over of kritiek van je publiek kan ook onzeker of aarzelend maken. Je bent er niet om te pleasen, maar om te bereiken. Durf je, kun je ook profeet zijn!?
We lezen met elkaar 1 Korinthe 5

Lees vooraf:
W. Dekker, J. Douma, Dichtbij de hoorder, p. 45 t/m 56 (De trendwatcher en de theoloog)

8. OEFENEN
Oefening baart kunst en ervaren is leren. Dus samen aan de slag in deze bijeenkomst.
Ieder presenteert de verwerking van een gezamenlijk gekozen bijbelgedeelte vanuit een specifieke invalshoek, die in de voorgaande lessen aan de orde kwamen.
Ontdek hierin hoe je elkaar kunt helpen en versterken.

9. PRESENTATIE GELOOFWAARDIG SPREKEN
Wie leggen nu de verbinding tussen inhoud en presentatie. Hoe kun je in de presentatie en communicatie zo goed mogelijk gezicht en stem geven aan wat je ontdekte en verkondigen wilt. Wie en wat representeer je? Waar bevind je jezelf en welke positie neem je in ten opzichte van je hoorder.

10. EVALUATIE
Schatten verzamelen: wat neem je mee!?
Wat is er veranderd in je preekproces en welk positief effect heeft dat?
Wat zou je nog meer willen ontwikkelen en wat of wie heb je daarbij nodig?

AANBEVOLEN LITERATUUR
Kees de Ruijter, Horen naar de stem van God; Boekencentrum, 2013.
Arnold Huijgen, Lezen en laten lezen; Kok Boekencentrum Nonfictie, 2019.