Zoek

In memoriam ds. B. Oosterom

In memoriam ds. B. Oosterom

Verdrietig, maar vooral heel dankbaar voor alles wat hij voor de kerk en de IZB heeft mogen betekenen, nemen wij afscheid van onze oud-bestuursvoorzitter ds. B. Oosterom. Op 13 juni is hij op de gezegende leeftijd van 86 jaar overleden.

17 juni 2024

Bastiaan Oosterom werd op 4 januari 1938 geboren in Nieuwerkerk aan den IJssel.

Na zijn studie theologie, uitzending door de GZB en het dienen van verschillende gemeenten trad hij in het jaar 1980 toe tot de redactie van het blad ECHO. Op 9 februari 1984 werd hij voorzitter van deze redactie. Vanwege het feit dat hij in 1987 voorzitter werd van het bestuur van de IZB heeft hij op de vergadering van 15 oktober 1987 afscheid genomen van de redactie.

Op 23 april 1982 is hij door de Algemene Ledenvergadering gekozen als lid van het bestuur van de IZB, waarvan hij op 7 mei 1987 voorzitter werd. Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 16 mei 1991 is hij afgetreden en heeft hij het bestuur van de IZB verlaten.

Daadkrachtig en hartelijk

‘Ook in de jaren na zijn lidmaatschap van het bestuur van de IZB bleef hij blijk geven van zijn betrokkenheid bij het werk van onze vereniging. Typerend voor zijn inzet bij de IZB is altijd geweest dat hij niet alleen een zakelijke betrokkenheid had bij het werk, maar dat hij ook altijd op een buitengewoon hartelijke manier interesse toonde voor de personen met wie hij werkte’, aldus Drs. L. Wüllschleger, voormalig directeur bij de IZB. ‘Zijn opstelling is te omschrijven als daadkrachtig, zorgvuldig, hartelijk en bewogen. Vooral is altijd merkbaar geweest dat zijn persoonlijke passie lag bij de voortgang van de verkondiging van het evangelie in ons land en daarbuiten.’