Zoek

Nieuwe podcast Missionaire trends

Nieuwe podcast Missionaire trends
Luister nu naar de nieuwe podcast.

Wat zijn trends in onze cultuur en hoe duiden we die? Hoe resoneren trends als je ze beluistert vanuit het christelijk geloof. ‘De kerk heeft een lange traditie van bewaren wat kostbaar is en tegelijkertijd van contact maken met nieuwe tijden, nieuwe werelden, nieuwe mensen’, aldus Theoloog des Vaderlands Kees van Ekris. Wat is de rol van kerken en christenen in de toekomst. Wat valt er te leren? Welke actie of alertheid vragen deze trends? Samen met dertiger Rosa Douma (mede-presentatrice van de Eerst dit-serie Dit dus) maakte hij een podcastserie over Missionaire Trends die nu te beluisteren is. Iedere week een nieuwe aflevering. 

4 juni 2024

Er komen 5 verschillende sprekers aan tafel om te praten over verschillende missionaire trends:

090 - IZB - Algemeen - Missionaire Trends podcast - Social - 05Arie Boomsma over lichaam

Lichamelijkheid is een prominent thema in onze cultuur. Kees licht toe: ‘Alle kwalen van de tijd zijn terug te lezen in ons lichaam. Burn-out, een te grote druk op de geest en het lichaam waardoor je niet meer kunt functioneren, is een zeer aanwezig fenomeen.’ Het lichaam is lang ontkend en krijgt nu meer aandacht. Het thema staat niet alleen voor fysieke lichamelijkheid, maar ook voor gevoel, voor individualiteit, expressie en integriteit. Rosa over het gesprek: ‘Bij Arie wordt echt duidelijk dat hij doet wat hij preekt. Er zullen genoeg mensen zijn die zijn focus op een topfit lichaam overdreven vinden. Maar hij is wel een man uit één stuk. En discipline en karakterontwikkeling liggen eraan ten grondslag. Daar gaat betrouwbaarheid van uit. Arie bevraagt actief welke gewoonten een tegengeluid nodig hebben, zoals ‘de pandemie van het langdurig zitten'. De kracht van gezonde (geestelijke) gewoontes zouden we als christenen een grotere plek mogen geven. 

Martijn van Leerdam over onderdak

Een van die trends is het verlangen naar onderdak. ‘De meest urgente taak van de kerk is troost, echtheid en verbondenheid bieden’, meent van Ekris. ‘Ik gebruik het woord onderdak omdat ik het concreet bedoel: de kerk als plek om te schuilen, om thuis te zijn, iemand die tijd voor je neemt en luistert, en bidden kan, en een bepaalde vrijmoedigheid heeft om voor je ziel te zorgen.’ Rosa vult aan: ‘Martijn is echt begaan met het lot van dak- en thuislozen en zoekt oplossingen op bestuurlijk niveau terwijl hij dagelijks in contact staat met wie het betreft. Dat kán dus, die combinatie!’

Paul Schenderling over ideegeneratief

Rosa over de keuze om met Paul te spreken over dit onderwerp: ‘Paul heeft, door zich jaren te verdiepen, het lef gevonden een nieuw verhaal te schrijven: kunnen we uit het alomtegenwoordige kader van een groei-economie stappen? Zijn moed en bevlogenheid ontmoeten is heel mooi, temeer omdat hij zijn missie onder de oppervlakte echt verbindt aan christenzijn.’

Henk Boerman over geestkracht090 - IZB - Algemeen - Missionaire Trends podcast - Social - 17

Manifesteren. Dat is een woord dat steeds meer oppopt en door tal van influencers wordt gepromoot, van dieet tot financieel advies. Kees: ‘Het gaat over het werkelijk worden van je gedachten en van je dromen, van je plannen en van je hoop. Het gaat om manieren om dat te realiseren, te manifesteren. Waar worden de dingen echt, tastbaar en ervaarbaar? Waar vind ik onderdak voor mijn ziel?’ Volgens Van Ekris is dat een belangrijke achterliggende vraag. ‘Ik heb sterk het idee dat tijdgenoten een bepaalde atmosferische sensitiviteit hebben, dat ze vatbaar zijn voor plekken waar oprechtheid is, openheid en liefde. Is dat niet een boeiende zelfreflectie voor kerken en gemeenschappen: welke atmosferische kracht is ervaarbaar in onze gemeenschap?’ Rosa vult aan: ‘Grote, wonderlijke veranderingen gaan in de meerderheid van de gevallen juist geleidelijk'. zegt Henk in ons gesprek. Hij heeft het ook over het belang van vertragen bij het willen realiseren van nieuwe plannen. Zo'n houding maakt bescheiden en helpt om niet alleen strijdbaar maar ook ontvankelijk te zijn – juist in missionair zijn zo belangrijk.’

Beatrice de Graaf over radicaliteit

Rosa over dit gesprek: ‘Van Beatrice de Graaf ben ik echt onder de indruk; ze heeft zoveel kennis en is zo welbespraakt. Ze heeft als professor studie gemaakt van hoe dingen echt goed mis kunnen gaan; polarisatie, radicalisering. Mede dankzij haar geloof komt ze oprecht uit bij hoop en geloof. Heel indrukwekkend om haar dat zo te horen zeggen.’

Luister hier naar de afleveringen: https://tinyurl.com/bd8jy7v2 

Kijk hier naar de video's: https://tinyurl.com/5yeu497m