Zoek

In memoriam: Ds. J. Vroegindeweij

In memoriam: Ds. J. Vroegindeweij
‘Hij zocht verbinding met iedereen’

Verdrietig, maar vooral heel dankbaar voor alles wat hij voor de kerk en de IZB heeft mogen betekenen, nemen wij afscheid van onze oud-directeur ds. J. Vroegindeweij. Op zaterdag 20 mei is hij, op de gezegende leeftijd van 90 jaar, in vrede ontslapen.

20 mei 2023

Jan Vroegindeweij, in 1932 geboren in Zegveld, was een telg uit een bekend predikantengeslacht. Ook hij voelde zich geroepen tot het ambt van predikant. In 1959 werd hij bevestigd in Kamperveen, waarna Maarssen en Emmeloord volgden. ‘In het werk als gemeentepredikant ben ik toch het dichtst bij mezelf gebleven’, zou hij over deze fase zeggen. In 1981 werd hij predikant voor buitengewone werkzaamheden, namelijk predikant-directeur van de IZB. Op 1 januari 1996 ging hij met emeritaat.

‘Als dienaar van de kerk stond hij midden in de kerk’, aldus ds. D.Ph.C. (Dick) Looijen, zijn opvolger bij de IZB. ‘Hij zocht verbinding met iedereen. Gezegend was hij met mildheid, humor en de gave van de diplomatie. Als het om zijn principes ging was hij duidelijk: hervormd gereformeerd, met een open verbinding naar iedereen die met hem de kerk diende.’

Gods goedheid
Daarom was hij ook geïnteresseerd in dat wat zich afspeelde buiten de eigen kring van gemeenten. Jarenlang was hij actief in het werk van visitatie, opzicht en bezwaren en geschillen.

Jan Vroegindeweij was de vriendelijkheid zelf. Ontwapenend was hij ook, waardoor in menige situatie bij voorbaat de spanning werd gebroken. Ds. Looijen beschrijft zijn voorganger als ‘een mensenmens. Het leven in al zijn vormen boeide hem mateloos en trad hij met een open mind tegemoet. Geboeid door wat zich voordeed in de politiek, in de samenleving en in de sport. Hij was de belichaming van de theologie van Van Ruler: levend en spelend voor Gods aangezicht, als een kind dat zich mateloos verheugt in Gods goedheid.’

image001~2
Ds. J. Vroegindeweij