Zoek

Dabar gooit roer om en gaat lokaal

Dabar gooit roer om en gaat lokaal

Dabar gooit het over een andere boeg: het campingrecreatiewerk, nu nog aangestuurd vanuit de IZB, valt voortaan onder verantwoordelijkheid van de plaatselijke gemeenten. Daarmee verdwijnt Dabar als uitvoerende IZB-afdeling.

25 oktober 2022

Het aantal vrijwilligers vertoont al jaren een dalende lijn (een ontwikkeling die past in een landelijke trend) en ook het aantal deelnemende campings loopt terug.
‘Een pijnlijk en noodzakelijk besluit’, aldus Agnes van Haaften, hoofd IZB-Dabar. ‘Het biedt ook nieuwe kansen. We merken steeds meer dat lokaal draagvlak met betrokken jongeren cruciaal is bij missionair werk. De verantwoordelijkheid voor werving en toerusting komt weer te liggen op de plek waar deze hoort, namelijk bij de plaatselijke kerken.’

Ruim vijftig jaar
Al meer dan vijftig jaar geven jongeren handen en voeten aan het evangelie door recreatieprogramma’s te verzorgen op Nederlandse campings. Dabar mag daarmee met recht een instituut worden genoemd. De reorganisatie heeft dan ook veel impact, voor de plaatselijke commissies, de vrijwilligers en de IZB. Daarom zal 2023 een overgangsjaar zijn, waarbij alle betrokkenen kunnen wennen aan de nieuwe situatie.
Agnes van Haaften: ‘Wat zeker níet verandert is ons verlangen dat mensen die Jezus nog niet kennen, met hem in aanraking komen. We nemen deze stap dan ook in het vertrouwen dat onze God niet loslaat wat Hij is begonnen.’ Agnes gaat zich richten op de missionaire toerusting van jongvolwassenen. ‘We willen hen blijven helpen om in hun eigen lokale context leesbare brieven van Christus te zijn.’ 

De IZB komt meer op afstand te staan van het Dabarwerk, maar blijft wel verbonden. Van landelijke evenementen zoals Dabar Ontmoetingsweekend en Celebration wordt afscheid genomen.
Vrijwilligers kunnen zich nog wel via de landelijke website aanmelden voor de Dabarzomer van 2023. Ook zal de IZB (op aanvraag) advies en begeleiding geven.

Pop-upcampings
De reorganisatie heeft betrekking op al het reguliere Dabarwerk op campings. Voor ‘Dabar in de stad’ zal een aangepaste werkwijze worden ontwikkeld. Afgelopen zomer is er op twee locaties een pilot gehouden met zogeheten pop-upcampings, gericht op gezinnen met een smalle beurs. Ook deze vorm van missionair campingwerk blijkt bestaansrecht te hebben en zal worden voortgezet.