Zoek

10 dagen bidden tussen Hemelvaart en Pinksteren

10 dagen bidden tussen Hemelvaart en Pinksteren
IZB stelt materiaal beschikbaar

De IZB participeert tussen Hemelvaart en Pinksteren in 'Thy Kingdom Come', een wereldwijde beweging, die christenen aanmoedigt om in deze periode te bidden voor mensen in hun omgeving die God niet kennen.

13 mei 2022

Wie wil kan meedoen door gebedsmomenten te organiseren waarin het gebed om de komst van Gods Koninkrijk en de vernieuwing van mensenlevens door de Heilige Geest centraal staat. Daarbij wordt iedereen opgeroepen om heel concreet voor tijd vijf mensen in zijn of haar omgeving te bidden. De IZB stelt de vertaling van het Thy Kingdom Come gebedsdagboek, geschreven door aartsbisschop Justin Welby, gratis beschikbaar via deze link. Het gebedsdagboek bestaat uit een dagelijkse overdenking en een gebedspunt en is heel geschikt voor gebedsbijeenkomsten in kerken. Er is ook een voorbeeldliturgie beschikbaar en een boekenlegger waarop vijf namen geschreven kunnen worden. 

Jan van Luik, IZB: ‘Het mooiste dat je als christenen voor iemand in je omgeving kunt doen, is voor die persoon te bidden. Als we bidden, doen we dat met het oog op het Koninkrijk van God. Juist deze periode tussen Hemelvaart en Pinksteren is een mooi moment omdat het een is van omhoog kijken in de verwachting dat Jezus onze zaak bepleit in de hemel. Het is een periode om uit te zien naar het werk van de Heilige Geest die ons leven vernieuwt en Jezus’ Koninkrijk bouwt.’

Nederland is een van de 172 landen die meedoen aan Thy Kingdom Come (‘Uw Koninkrijk kome’). Jaïr Sagström, Alpha Nederland: ‘Het idee komt voort uit wat de Bijbel schrijft over de leerlingen na Jezus’ Hemelvaart. Zijn opdracht was om te wachten op de belofte van de Vader. Dit hadden de leerlingen heel rustig kunnen doen, maar wat we lezen is dat ze juist heel actief God zoeken om de vervulling van Zijn belofte en de komst van de Heilige Geest.