Zoek

IZB Focus en Impact beginnen gezamenlijk project in Bergschenhoek

IZB Focus en Impact beginnen gezamenlijk project in Bergschenhoek

In de Hervormde Gemeente Bergschenhoek leeft al langer een dubbel missionair verlangen: enerzijds wordt er gezocht naar vormen om twintigers en dertigers beter te bereiken en te betrekken bij de gemeente, anderzijds wordt ook de mogelijkheid verkend om in een nieuwe wijk van Bergschenhoek te gaan pionieren.

7 februari 2022

Aan dit verlangen wordt nu een gevolg gegeven door de aanstelling van Arjen van Wijk als kerkelijk werker. Hij zal onder twintigers en dertigers een Focustraject begeleiden, om hun betrokkenheid te versterken en te verdiepen tot een hernieuwde focus op Jezus. Het is de bedoeling dat dit Focustraject uitloopt op een vervolgfase, waarin gezocht zal worden naar missionaire impact op twintigers en dertigers buiten de christelijke gemeente.

In dit project is de IZB dubbel betrokken: zowel de afdeling Impact als de afdeling Focus begeleiden de gemeente en de kerkelijk werker op het gebied van teamvorming, contextualisatie, missionaire gemeenschapsvorming en geloofsverdieping. Deze samenwerking is uniek, en vormt meteen een proef om te zien of er meer mogelijkheden zijn om de krachten van Impact en Focus te bundelen.

Arjen is op zondag 23 januari voorgesteld en bevestigd als missionair werker in de hervormde gemeente in Bergschenhoek. De dienst werd geleid door ds. Dick Wolters, die zelf als pionier-predikant werkt in de Noorderkerk in Amsterdam.