Zoek

HGJB-cursus ‘Geloofsgesprek in het gezin’ gevierd onderdeel van het Focustraject

HGJB-cursus ‘Geloofsgesprek in het gezin’ gevierd onderdeel van het Focustraject

Eén van de onderbelichte onderdelen van het Focustraject is, dat het ook beoogt om het geloofsgesprek in het gezin te stimuleren. Dit gebeurt onder andere door het aanbieden van het boekje ‘Gezinsmomenten’, met overdenkingen en oefeningen die geschikt zijn voor aan de keukentafel. Maar ook de HGJB-cursus ‘Geloofsgesprek in het gezin’ is inmiddels in een heel aantal gemeenten geïntroduceerd, juist met het doel ouders toe te rusten in het bespreekbaar maken van God en geloof achter de voordeur.

25 november 2021

Ouders worden in drie avonden geholpen om vrijmoedig het geloofsgesprek met kinderen en jongeren aan te gaan. Het eerste gesprek gaat over het gezin: wat verlang je voor je kinderen, en hoe sluit je aan bij hun leeftijd en ontwikkeling? Wat zijn passende momenten om geloof ter sprake te brengen? De tweede ontmoeting gaat over de leefwereld van kinderen en tieners. Er worden een aantal trends belicht en ouders worden uitgedaagd om hierbij aan te sluiten. De derde avond is gericht op het gesprek met kinderen die niet (meer) geloven. Hoe blijf je dan op een goede manier in gesprek?

De avonden staan onder leiding van de HGJB, die nauw betrokken is geweest bij de opzet van het kinder- en jeugdmateriaal van IZB-Focus. De cursus is speciaal ontwikkeld voor gemeenten die gekoppeld zijn aan het IZB-Focustraject en valt onder de financiering van het IZB-traject. Er worden dus geen extra kosten gerekend voor deelnemers of gemeente. 

Inmiddels is de training in verschillende gemeenten gehouden. Zo verzamelden ouders zich in Schoonhoven via hun digitale Teams-omgeving, midden in de derde golf van de corona-crisis. Oppas was geen probleem, want iedereen kon het vanaf de bank volgen. Bijna dertig jonge en oudere ouders deden mee. In break-out rooms gingen ze met elkaar aan de slag met gespreksvragen en opdrachten. De fysieke afstand was nauwelijks een belemmering.

Ook in Genderen is de cursus opgestart, en inmiddels behoorlijk onderweg. Vanuit drie gemeenten zijn mensen breed uitgenodigd. Een bezoeker reageerde enthousiast. ‘De eerste avond was heel mooi, met een goede cursusleider, die veel voorbeelden uit de praktijk gaf. Naast een gezamenlijke Bijbelstudie gingen we over concrete vragen in gesprek, zodat het ook over je eigen geloofsopvoeding ging. Wat bij mij vooral bleef haken, was het filmpje aan het eind, waarin een zoon juist zijn vader inspireert. Dat zette mij echt aan het denken.’

Heb je ook interesse in deze cursus? Zoek dan contact met je trajectbegeleider of mail naar focus@izb.nl. We denken graag met je mee over de mogelijkheden. Uiteraard is het ook nog steeds mogelijk om de boekjes ‘Gezinsmomenten’ te bestellen. Dat kan hier.