Zoek

Kinderwerker gezocht in samenwerking met BSO

Kinderwerker gezocht in samenwerking met BSO

‘Het is bepaald geen vacature uit de categorie ‘13-in-een-dozijn’, de functie die de hervormde gemeente in Wateringen in samenwerking met de IZB aanbiedt. Missionair pionierswerk, vanuit de kerk, voor de kinderen van de buitenschoolse opvang-organisatie ZON. ‘We vragen niet in de eerste plaats naar diploma’s. We zoeken iemand met hart voor het evangelie en een zeer goede klik met kinderen’, zegt Teus van der Plaat, kerkrentmeester.

28 oktober 2021

Het plan is ontstaan nadat de hervormde gemeente een forse erfenis ontving. Volgens de erflater moest het geld worden aangewend voor de instandhouding van de kerk en meer in het bijzonder het werk onder kinderen en jongeren in Wateringen.

Aanvankelijk dacht de kerkenraad aan het ontwikkelen van lesprogramma’s godsdienst op scholen, totdat de BSO (www.kinderopvangzon.nl) op zijn pad kwam. Van der Plaat: ‘Het is geen specifiek christelijke organisatie. De directieleden hebben wel een christelijke opvoeding achter de rug en hechten aan de christelijke normen en waarden. We konden elkaar goed vinden in een samenwerkingsformule.’

BSO ZON huurt tegen een aantrekkelijk tarief bijgebouwen van de kerk. De omgeving van de kerk wordt oa uitgerust met speeltoestellen, een konijnenhok, een kippenhok en een moestuin. Tijdens de uren van de buitenschoolse opvang kan de kinderwerker/pionier ook activiteiten aanbieden. ‘Het staat kinderen vrij om daar aan mee te doen. Je moet denken aan allerlei knutselactiviteiten, een musical instuderen, creatieve verwerkingen van bijbelverhalen, etcetera. Veel zal afhangen van de inventiviteit van de kinderwerker. Hij/zij zal de kinderen goed moeten kunnen aanspreken met aantrekkelijke, eigentijdse werkvormen.’
Het is de bedoeling dat BSO ZON per 1 januari 2022 haar activiteiten van een bestaande locatie verhuisd naar de bijgebouwen van de kerk. Van der Plaat: ‘Dat zijn nu al ca. 40-50 kinderen. De organisatie heeft totaal 15 locaties met 1600 kinderen waarvan 4 locaties in Wateringen, dus als de opzet goed uit de verf komt, heeft het groeipotentieel.’

Aan allerlei randvoorwaarden is gedacht. Er is de mogelijkheid, om expertise in te huren, zoals de BSO nu al een kok, dierenverzorger en een kunstenares ‘invliegt’, kan er bijvoorbeeld een muziekdocent of een poppenspeler worden ingehuurd; of iemand die veel verstand heeft van moestuinieren. De hervormde gemeente verleent assistentie bij huisvesting. Van der Plaat, hardop denkend: ‘Stel bijvoorbeeld dat een kinderwerker met zijn of haar gezin naar Wateringen wil verhuizen; of dat een echtpaar samen de taak op zich neemt, waarbij de één zich concentreert op kinderen, de ander op een wat oudere leeftijdsgroep. We houden alle opties in deze sollicitatieronde bewust open.’

[De reactietermijn mbt de vacature is verlopen]