Zoek

Vacatures bij IZB-Focus

Vacatures bij IZB-Focus

Bij IZB-Focus zijn vacatures ontstaan voor een Predikant missionaire toerusting én een Trajectbegeleider. 

10 juni 2021

Het IZB-Focusteam begeleidt en ondersteunt kerkenraden, predikanten en gemeenteleden bij hun roeping om missionair gemeente te zijn. Daarbij ligt het zwaartepunt niet op het organiseren van missionaire activiteiten waar gemeenteleden in hun vrije tijd aan deelnemen, maar op het volgen van Jezus op alle terreinen van het leven.

Lees het functieprofiel van Predikant missionaire toerusting. 

Lees het functieprofiel van Trajectbegeleider.

Lees meer over IZB-Focus.